Preguntes més freqüents (FAQ)

Aquesta pàgina intenta resumir algunes de les preguntes que més habitualment es formulen. Les respostes les trobareu a la pàgina corresponent (seguiu l'enllaç). Si no trobeu la resposta a la vostra pregunta, podeu formular-la a la pàgina de Questions o fer una recerca entre la documentació. Podeu trobar més continguts a l'índex de la documentació.

Introducció

Què és PmWiki?

PmWiki és una plataforma basada en el sistema wiki de col·laboració creativa i manteniment de pàgines web. Feu una ullada a PmWikiCa.

Per a que es pot fer servir?

Les pàgines de PmWiki tenen l'aspecte i actuen com a pàgines web normals, excepte perquè tenen un enllaç d'"Edició" que facilita, mitjançant l'ús de les regles d'Regles bàsiques d'edició, la modificació i creació de les pàgines. No cal tenir coneixements d'HTML o CSS. L'edició de pàgines es pot deixar oberta al públic o restringida a un xicotet grup d'autores. Proveu les Regles de formatatge de text a la "zona de proves". La pàgina web que esteu visitant ara mateix està construïda fent servir PmWiki.

Què és requereix?

Feu una ullada a la pàgina de requisits de PmWiki.

On puc trobar-ne documentació?

Feu una ullada a l'Índex de la documentació.

Com puc descarregar PmWiki?

Feu una ullada a la pàgina de descàrrega.

Com puc instal·lar PmWiki?

Les instruccions per a instal·lar-lo són a la pàgina d'instal·lació.

Qui em pot ajudar amb PmWiki?

Feu una ullada a Mailing lists i How to get assistance (en anglès).

Regles bàsiques d'edició

És el primer cop que faig servir PmWiki, on puc trobar informació senzilla per a començar a usar-lo?

La pàgina d'edició bàsica és un bon lloc on començar. Des d'aquí, podeu anar seguint els enllaços de navegació que hi han a la part superior i inferior de la pàgina (s'anomenen camins wiki) per a dirigir-vos a les següents pàgines, o bé a l'índex de la documentació, que proporciona un índex en forma d'esquema de les pàgines de documentació més importants, organitzades des de aquelles més bàsiques a les més avançades.

Com puc incloure caràcters especials com ara bé el símbol dels drets d'autor (©) i el de marca registrada (® o ™) a les pàgines del wiki?

Feu una ullada als caràcters especials? per a assabentar-vos de com inserir caràcters especials que no apareixen al teclat.

Com puc mantenir els salts de línia del text original?

Habitualment PmWiki tracta les línies consecutives com a part del mateix paràgraf, i les fusiona a l'eixida. Això és consistent amb el que fan la majoria de programes wiki. Les autores poden fer servir la directiva (:linebreaks:) per a fer que les línies posteriors es mantinguin com a línies separades al resultat final. A sobre, una administradora pot establir $HTMLPNewline = '<br/>'; al config.php per tal de forçar els salts de línia literals a nivell de tot el lloc web.

Puc introduir directament codi HTML?

La opció per defecte (i de disseny) de PmWiki és no donar suport a l'ús d'elements HTML al llenguatge de marques del wiki. Les raons d'aquesta decisió són descrites a la filosofia de PmWiki i a Audiències?. Habilitar les etiquetes HTML a les pàgines wiki en un entorns de col·laboració pot excloure algunes autores de la possibilitat d'editar, i pot significar un bon nombre de problemes visuals i de seguretat. Tanmateix, una administradora pot usar la recepta per activar l'HTML per a habilitar-ne l'ús directament a les pàgines.

On puc trobar més documentació?

Feu una ullada a l'índex de la documentació i l'índex principal de marques.

Creació de pàgines noves

Com puc crear una nova pàgina?

Si escriviu [[la nova pàgina]] es crearà un enllaç a la nova pàgina. Es poden fer moltes coses amb els enllaços fets amb claudàtors dobles.

Perquè algunes pàgines noves tenen les paraules del títol separades amb espais com a "Creant Pagines Noves" i altres tenen un títol semblant a una Paraula wiki com "CreantPaginesNoves"?

El títol per defecte de la pàgina és el nom de la pàgina, que normalment es desa com a "CreantPaginesNoves". Tanmateix, podeu canviar el títol de la pàgina mitjançant la directiva (:title Creació de pàgines noves:). Açò és especialment útil quan hi ha caràcters especials, símbols o combinacions de majúscules i minúscules que no es poden usar al nom de la pàgina.

Enllaços

Com puc crear un enllaç que s'obri a una finestra nova?

Useu l'estil wiki %newwin%, com a:

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Com puc crear un enllaç que s'obri a una finestra nova, i configurar eixa finestra?

Això requereix javascript. Vegeu Cookbook:PopupWindow.

Com puc ficar una adreça de correu electrònic?

Useu l'etiqueta mailto:, com als següents exemples:

* mailto:adreça@exemple.com
* [[mailto:adreça@exemple.com]]
* [[mailto:adreça@exemple.com | escriu-me]]
* [[mailto:adreça@exemple.com?subject=Assumpte a tractar | escriu-me]]
 • adreça [snail] exemple [period] com
 • adreça [snail] exemple [period] com
 • escriu-me -> mailto:adreça [snail] exemple [period] com
 • escriu-me -> mailto:adreça [snail] exemple [period] com?subject=Assumpte a tractar

El format [[mailto:mi@exemple.com?cc=algualtre@exemple.com&bcc=altre@exemple.com&subject=Assumpte pre-establert&body=Cos del missatge pre-establert | text a mostrar]] =] vos permet especificar més paràmetres, com ara bé el cos del missatge o més destinatàries (pot no funcionar amb tots els navegadors o clients de correu).

Vegeu també Cookbook:DeObMail per a informar-vos sobre com protegir les adreces de correu dels spammers.

Com puc habilitar enllaços a altres protocols, com ara bé nntp:, ssh:, xmpp:, etc?

Vegeu Cookbook:Add Url schemes How to get PmWiki to recognize additional URL schemes such as irc:, nntp:, etc.

Com puc fer un enllaç amb una ParaulaWiki que enllaci amb una pàgina externa?

Useu l'etiqueta per a enllaços. Hi ha dos formats:

[[http://exemple.com/ | ParaulaWiki]]
[[ParaulaWiki -> http://exemple.com/]]

Com puc trobar totes les pàgines que enllacen a un altra pàgina (i.e., retroenllaços)?

Al formulari de cerca del wiki, useu link=Grup.Pagina per tal de trobar totes les pàgines que enllacen a Grup.Pagina.

Useu l'opció link= de la directiva (:pagelist:), com a

(:pagelist link=AlgunaPagina list=all:)  -- mostra tots els enllaços a AlgunaPagina
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- mostra tots els enllaços a la pàgina actual

Amb quins protocols es pot enllaçar des de PmWiki?

Vegeu PmWiki:Link schemes Link schemes supported by PmWiki

Com puc fer que els enllaços externs s'obrin a una finestra nova, i estiguen marcats amb una icona?

Vegeu Cookbook:External links Configure external links to open in a new window, have a "tooltip title", or use other CSS classes

Com puc usar una imatge com a enllaç?

Useu [[Pagina| Attach:imatge.jpg ]] o [[ http://lloc | http://lloc/imatge.jpg ]] Vegeu Imatges

Imatges

És possible enllaçar una imatge des de PmWiki sense haver d'especificar un URL complet?

Sí. Per a aquelles imatges adjuntes, el format habitual és Attach:NomGrup./imatge.gif. Per a enllaçar una imatge que està al mateix servidor, useu Path:/cami/a/la/imatge.gif.

Puc adjuntar un fitxer d'imatge d'un client amb PmWiki?

Sí, vegeu Uploads .

Com puc incloure una pàgina d'un altre grup que conté una imatge adjunta?

Incloeu la pàgina com es fa habitualment, i.e. (:include NomGrup.NomPagina:). A la pàgina que s'ha d'incloure (la que conté la imatge) cal que canvieu les formes Attach:nomdelfitxer.ext per Attach:{$Group}./nomdelfitxer.ext.

Perquè, si col·loque una imatge amb un rframe o un rfloat i immediatament després obri una nova secció amb la marca !, el títol de la secció se'n va abaix de la imatge en lloc d'estar a un dels costats?

Perquè el CSS per als titulars com ara ! conté un element clear:both que força aquest comportament. Si voleu que no es comporte així, definiu localment l'estil CSS, però crec que la vora inferior (que subratlla el títol) necessitaria definir-se més concretament. En el meu cas , per a separar una nova secció use la negreta per al títol, amb 4 guions a sota ----, i això m'estalvia haver de canviar aquestes definicions tan bàsiques.

A diferència dels estils lframe i rframe, l'estil cframe no es comporta tant bé amb el paràmetre width (amplada). Tot i que el marc en si canvia de mida, la imatge no ho fa, i manté la mida original. L'efecte és el mateix amb IE i Firefox. A més a més de l'exemple estàndard de dalt, he afegit un altre exemple que ho il·lustra.

És possible deshabilitar totes les imatges? Ja he deshabilitat la capacitat d'ajuntar fitxers però també vull deshabilitar la capacitat de mostrar imatges externes a les pàgines del meu wiki.

Sí, afegiu al fitxer config.php:

DisableMarkup('img');
$ImgExtPattern = "$^";

Com puc fer-ho per a que quan col·loque una imatge a una pàgina, el bloc de text a dintre del qual hi és sigui un paràgraf (<p>) i no pas una divisió (<div>)?

Si només voleu reproduir aquest comportament per a una imatge (no per a totes), aleshores proveu de ficar la marca [==] al principi de la línia, per exemple:

[==] http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/pmwiki-32.gif

Tenir [==] al principi de la línia obliga a que qualsevol cosa que vagi darrere sigui part d'un paràgraf.

Hi ha algun mode d'usar camins relatius per a les imatges?

Vegeu Cookbook:RelativeLinks i $EnableLinkPageRelative.

Hi ha alguna manera d'adjuntar una imatge BMP i fer que es mostri en lloc d'enllaçar-la?

Afegiu la següent línia al fitxer config.php:
$ImgExtPattern = "\\.(?:gif|jpg|jpeg|png|bmp|GIF|JPG|JPEG|PNG|BMP)";
Noteu que les imatges BMP no tenen compressió i són prou pesades. Tal volta preferiu convertir-la als formats PNG (sense pèrdua) o JPG (amb pèrdua), i així reduir de 5 a 20 vegades la seua mida.

Hi ha algun mode de tenir una taula a l'esquerra o dreta d'una imatge?

Sí, vegeu TableAndImage.

Adjunts

Quan pujo un fitxer, com faig que l'enllaç aparegui com a "fitxer.doc" en lloc de "Attach:fitxer.doc"?

Useu parèntesis, com a [[(Attach:)fitxer.doc]]. També es pot fer un canvi a la configuració per a eliminar l'Attach: -- vegeu Cookbook:AttachLinks.

Perquè no puc pujar fitxers de més de 50kB al PmWiki que acabo d'instal·lar?

PmWiki limita per defecte la mida dels fitxers que podeu pujar a 50kB. Afegiu

$UploadMaxSize = 1000000; # limita la mida dels adjunts a 1 megabyte
al fitxer config.php per a incrementar la mida a 1MB (per exemple). Vegeu UploadsAdmin? per a saber més sobre com personalitzar-ne els límits. Fixeu-vos que ambdós, tant el PHP com el servidor web estableixen els seus pròpis límits per a la mida dels fitxers que es poden pujar.

Perquè el procés de pujar un fitxer finalitza inesperadament amb el missatge "Incomplete file received"?

Pot ser s'ha acabat l'espai a un àrea intermèdia, usada per PmWiki o per PHP. Als sistemes *nix, comproveu que hi ha suficient espai lliure a /tmp i /var/tmp.

Com ho faig per a que l'enllaç per pujar un fitxer permeti enviar un altre fitxer (si algú vol substituir el fitxer existent per una versió més nova, per exemple). Ara només s'enllaça amb el formulari per pujar un fitxer quan no hi ha cap fitxer amb eixe nom al directori d'adjunts.

Feu servir l'acció Adjunta de la pàgina, i cliqueu al símbol delta (Δ) que hi ha al costat del fitxer que voleu substituir. Si no apareix l'acció Adjunta o bé la capacitat d'adjuntar està deshabilitada, o bé no teniu permisos per a adjuntar fitxers o bé l'acció no està o s'ha omès amb un comentari. Vegeu AvailableActions?.

Com puc amagar l'"Attach:" per a tots els fitxers

Vegeu Cookbook:AttachLinks, tanmateix això no funciona amb [[Attach:my file.ext]] .

Com puc evitar problemes amb caràcters no-ASCII al nom dels fitxers (i.e. "Zażółć geślą jaźń.doc")?

Vegeu $UploadNameChars = "-\w. !=+#"; # permet exclamacions, iguals, més, i coixinet

Com puc enllaçar un fitxer que té una extensió de 4 lletres com ara bé 'abc.pptx'?

Vegeu Cookbook:Upload Types

Com puc evitar que altres usen els URLs de les meues imatges als seus webs

Vegeu Cookbook:Prevent Hotlinking Prevent hotlinking of uploaded files

Taules

Com puc crear una taula bàsica?

Les taules es creen usant la marca amb dues barres verticals: ||. Les línies que comencen amb aquesta marca indiquen files d'una taula; en eixes línies s'usa dos barres verticals per a delimitar les cel·les. A l'exemple de sota s'ha afegit una vora per il·lustrar-ho (per defecte les taules no tenen bora).

Taula bàsica
|| border=1 rules=rows frame=hsides
|| cel·la 1 || cel·la 2 || cel·la 3 ||
|| cel·la 1 || cel·la 2 || cel·la 3 ||
cel·la 1cel·la 2cel·la 3
cel·la 1cel·la 2cel·la 3

Com puc crear cel·les d'encapçalament?

Les cel·les d'encapçalament es creen ficant una ! com a primer caràcter de la cel·la. Fixeu-vos que això són encapçalaments de taula, no pas encapçalaments normals, per tant no és extensible a !!, !!!, etc.

Encapçalaments de taula
|| border=1 rules=cols frame=vsides
||! cel·la 1 ||! cel·la 2 ||! cel·la 3 ||
|| cel·la 1 || cel·la 2 || cel·la 3 ||
cel·la 1cel·la 2cel·la 3
cel·la 1cel·la 2cel·la 3

Com puc aconseguir una taula amb línies fines i més distància entre els continguts?

És difícil aconseguir "línies fines" amb un mateix aspecte a tots els navegadors, però el següent exemple funciona per a Firefox i IE (Nov. 2009):

Línies fines i emplenat de cel·les
||border="1" style="border-collapse:collapse" cel·lapadding="5" width=66%
||!Capçalera ||! Capçalera || '''Capçalera'''||
||cel·les  || amb  ||   emplenat||
||    ||     ||       ||
CapçaleraCapçaleraCapçalera
cel·lesambemplenat
   

Com puc crear una taula més avançada?

Vegeu Directives per a taules

Les meues taules estan centrades per defecte. Quan intento usar '||align=left' no s'alineen a l'esquerra com cabria esperar.

En lloc d'això, useu ||style="margin-left:0px;".

Com put especificar l'ample de les columnes?

Podeu definir-ne l'ample mitjançant un estil personalitzat, vegeu Cookbook:FormattingTables i $Tablecel·laAttrFmt. Afegiu al fitxer config.php: $Tablecel·laAttrFmt = 'class=col$Tablecel·laCount';

I afegiu a pub/css/local.css:
table.column td.col1 { width: 120px; }
table.column td.col3 { width: 40px; }

Com puc mostrar dos barres verticals "||" a dintre d'una cel·la amb la sintaxi bàsica de taula?

Escapeu-les amb [=||=] per tal de mostrar || tal qual.

Com puc aplicar estils als elements d'una taula, com un ID a una fila, o una classe/estil al TD?

Vegeu $WikiStyleApply.

Directives per a taules

Puc definir encapçalaments de taula usant la directiva per a taules?

Sí, des de la versió 2.2.11 o posterior de PmWiki. Vegeu també Cookbook:AdvancedTableDirectives.

És possible niuar taules?

Sí, si niueu taules simples a dintre de taules avançades. Vegeu també Cookbook:AdvancedTableDirectives.

És possible afegir imatges de fons a les taules o les cel·les?

Sí, vegeu Cookbook:BackgroundImages.

És possible aplicar estils als elements d'una taula, com ara bé un ID a la fila, o una classe/estil a la TD?

Sí, vegeu $WikiStyleApply.

Tecles d'accés

Com puc canviar les dreceres de teclat per a editar i desar una pàgina?

Vegeu Personalització de les tecles d'accés.

Inclusió d'altres pàgines

Quin és el nombre màxim d'inclusions que poden haver a una pàgina?

Per defecte, PmWiki estableix un límit de 50 inclusions de pàgina, per tal de prevenir l'aparició de bucles infinits o altres situacions que puguin acaparar els recursos del servidor. (Dos d'aquestes pàgines incloses són GroupHeader i GroupFooter.) Una administradora? pot modificar-lo mitjançant la variable $MaxIncludes.

Hi ha alguna manera d'incloure continguts des d'un grup de pàgines sense especificar el nom exacte, p.ex. entre l'àncora X i Y des de totes les pàgines anomenades SiClasse-* ?

Es pot fer mitjançant Llistats de pàgines.

Sembla que hi ha un problema de visualització quan la pàgina inclosa conté la directiva (:title:).

En la instal·lació per defecte, l'últim títol de la pàgina sobreescriu els anteriors, així que podeu col·locar la directiva (:title :) al final de la pàgina, després de totes les inclusions. Vegeu també $EnablePageTitlePriority.

Grup wiki

Com em puc desfer de la paraula 'Main' que sempre apareix a les adreces de les pàgines d'aquest grup?

Feu una ullada a Cookbook:Get Rid Of Main.

Com puc limitar la creació de grups nous?

Feu una ullada a Cookbook:Limit Wiki Groups.

Perquè els enllaços [[Sta. Eulària i St. Jaume]] no funcionen? (No es mostra res.)

Perquè aquests noms contenen punts, i això destrueix l'estructura de fitxers de PmWiki, que desa les pàgines com a Grup.NomDeLaPagina. La presència d'aquests punts pertorba el format. Els enllaços només poden contenir paraules. Si necessiteu un enllaç així, la pàgina s'haurà d'anomenar StaEulariaIStJaume aleshores podeu usar la directiva (:title:) per a que el nom de la pàgina es mostri amb punts (:title Sta. Eulària i St. Jaume:).

Com puc esborrar un grup wiki?

Normalment no es pot, puix requereix accés al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar el fitxer que manté la pàgina de Canvis recents del grup. Però hi ha un mètode de fer possible l'esborrat de les pàgines de Canvis recents des de dintre del wiki, si l'administració habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.

Com puc esborrar la pàgina Grup.RecentChanges d'un grup?

Normalment no es pot, puix requereix accés al servidor per part d'una administradora per tal d'esborrar aquest fitxer. Però hi ha un mètode de fer possible l'esborrat de les pàgines de Canvis recents des de dintre del wiki, si l'administració habilita el codi que podeu trobar a Cookbook:RecentChanges Deletion.

Capçaleres de grup

Com puc establir la mateixa capçalera i peu per a totes les pàgines/grups?

La capçalera i el peu de cada pàgina es controlen des de la variable $GroupHeaderFmt i $GroupFooterFmt. Si la capçalera i peu per al vostre lloc són Site.SiteHeader i Site.SiteFooter, aleshores podeu afegir les línies de baix al fitxer config.php:

### Si feu servir Site.SiteHeader i Group.GroupHeader
$GroupHeaderFmt = '(:include {$SiteGroup}.SiteHeader'
 . ' basepage={*$FullName}:)(:nl:)' . $GroupHeaderFmt;

### Si feu servir Site.SiteHeader en lloc de Group.GroupHeader
$GroupHeaderFmt = '(:include {$SiteGroup}.SiteHeader'
 . ' basepage={*$FullName}:)(:nl:)';

### Si feu servir Site.SiteFooter i Group.GroupFooter
$GroupFooterFmt .= '(:nl:)(:include {$SiteGroup}.SiteFooter'
 . ' basepage={*$FullName}:)';

### Si feu servir Site.SiteFooter en lloc de Group.GroupFooter
$GroupFooterFmt = '(:nl:)(:include {$SiteGroup}.SiteFooter'
 . ' basepage={*$FullName}:)';

Fixeu-vos que l'ús de cometes simples és obligatori per a les línies de dalt.

Vegeu també la recepta Cookbook:AllGroupHeader.

En lloc d'usar una pàgina addicional, podrieu definir un text arbitrari a $GroupHeaderFmt, per exemple:

$GroupHeaderFmt .= "Escriviu ací un missatge global.";

Rutes wiki

Quina és la diferència entre un Llistat de pàgines i una RutaWiki?

La directiva de Llistat de pàgines genera dinamicament una llista de pàgines. Hi ha moltes maneres de generar la llista, fins i tot fer servir una RutaWiki com a font. La directiva mostra les pàgines que coincideixen amb el criteri de recerca fent servir --opcionalment-- una plantilla; per exemple, la plantilla podria especificar que es mostri el nom de cada pàgina en forma d'enllaç en una línia separada, o incloent-hi el contingut de la pàgina sencera. La directiva de Llistat de pàgines no compta amb una marca que pugueu incloure a les pàgines de la llista. En canvi, les RutesWiki es defineixen només amb enllaços col·locats a una pàgina "índex" i podeu incloure marques de navegació del tipus anterior-següent a cadascuna de les pàgines. Els dos mètodes serveixen per a propòsits distints. Les RutesWiki són útils per a especificar canals web?, per a crear un "tour" a través d'un conjunt predefinit de pàgines, i moltes altres coses.

Historial d'una pàgina

És possible esborrar l'historial de les pàgines?

1. Els administradors/es poden netejar els historials usant la recepta Cookbook:ExpireDiff.

2. Els administradors/es amb accés FTP poden descarregar pàgines individuals des del directori wiki.d, obrir-les amb un editor de text, esborrar manualment l'historial i tornar-les a pujar al mateix directori. S'ha de tenir una cura especial quan s'editen les pàgines manualment, per tal de mantenir els elements mínims requerits i evitar corrompre'n els continguts. Vegeu PageFileFormat?.

3. Editeu la pàgina. Seleccioneu tot el contingut de l'àrea d'edició i talleu-lo al porta-retalls. Introduïu delete com a únic text i cliqueu sobre el botó save and edit. Seleccioneu tot el contingut de l'àrea d'edició i enganxeu el continguts del porta-retalls sobre ells. Cliqueu sobre el botó save. Açò esborrarà tot l'historial fins a l'última versió desada on s'ha tornat a afegir el material enganxat.

Com put restringir la lectura de l'historial (?action=diff) per al grup amb permisos d'edició?

Al fitxer local/config.php, afegiu:

$HandleAuth['diff'] = 'edit';

En cas d'establir aquesta restricció a una granja, si després voleu habilitar-la per a un wiki particular, definiu al seu fitxer local/config.php:

$HandleAuth['diff'] = 'read';

Contrasenyes

Com puc protegir amb contrasenya totes les pàgines i grups del meu lloc wiki? De veritat he de definir les contrasenyes pàgina a pàgina, o grup a grup?

Els administradors/es poden definir contrasenyes per a tot el lloc editant el fitxer config.php; no han d'establir contrasenyes per a cada pàgina o grup. Per exemple, per tal de permetre que tot el lloc sigui editable únicament per aquelles persones que coneixen la contrasenya d'"edició", un administrador/a pot afegir una línia com la següent al fitxer local/config.php:

  $DefaultPasswords['edit'] = crypt('contrasenya_edicio');

Per a més informació sobre les opcions disponibles per als administradors/es, vegeu PasswordsAdmin?.

Quan intento autenticar-me, rebo un error 500 "Internal Server Error". Què faig malament?

Es pot donar aquesta situació si les contrasenyes xifrades no s'han creat al servidor web on s'hostatja PmWiki.
La funció crypt ha canviat durant el desenvolupament de PHP, p.ex. una contrasenya xifrada amb PHP 5.2 no es pot desxifrar amb PHP 5.1, però PHP 5.2 pot desxifrar contrasenyes xifrades amb PHP 5.1.
Habitualment aquesta situació es produeix si configureu el lloc a la vostra màquina local amb l'última versió de PHP i pugeu les contrasenyes al servidor web que funciona amb una versió més vella de PHP.
El mateix error té lloc quan afegiu contrasenyes xifrades al fitxer local/config.php.

Solució: Creeu les contrasenyes al sistema amb la versió de PHP més antiga i useu-les per a la resta de sistemes.

Com puc crear grups privats per a cada autora, de manera que cadascuna pugui editar les pàgines del seu propi grup, però ningú altre (tret de l'administrador/a) pugui?

Definiu la contrasenya a id:username per a cada grup, p.ex. definiu la contrasenya d'edició de VicentSanchis.GroupAttributes a id:VicentSanchis.

Hi ha una solució més automàtica, però segurament no sigui una bona idea en la majoria de casos. Els administradors/es poden usar la recepta AuthUser i afegir aquestes línies al fitxer local/config.php:

  $group = FmtPageName('$Group', $pagename); 
$DefaultPasswords['edit'] = 'id:'.$group;
include_once("$FarmD/scripts/authuser.php");

Açò dona permisos per editar un grup a totes les usuàries on nom d'usuària i nom de grup coincideixen. Desafortunadament dona permisos d'edició a les usuàries que visiten un grup amb el seu mateix nom, però també dona accés a aquestes usuàries a qualsevol pàgina del wiki que delegui en la contrasenya d'edició per defecte de tot el lloc. Això pot suposar un greu forat de seguretat.

Com pot ser que quan canvio de wiki a dintre d'una granja, mantinc la mateixa autorització?

PmWiki usa sessions de PHP per a mantenir el registre de la informació d'autorització/autenticació, i PHP considera per defecte que totes les interaccions amb un mateix servidor són part de la mateixa sessió.

Açò es pot solucionar fàcilment assegurant que cada wiki usa un nom de galeta diferent per a l'identificador de sessió. Prop d'algun dels fitxers local/config.php dels wikis, abans de cridar authuser o qualsevol altra recepta, afegiu una línia com aquesta:

  session_name('XYZSESSID');

Podeu triar qualsevol nom alfanumèric en lloc de XYZSESSID; per exemple, per al wiki cs559-1 podeu triar

  session_name('CS559SESSID');

Això mantindrà independents les sessions dels dos wikis.

Esborrat de pàgines

Esborrar Grups Wiki i Categories: Un cop he creat un Grup o Categoria, com em puc desfer d'eixe grup o categoria?

Una administradora pot esborrar les pàgines no desitjades de wiki.d/ . Normalment, intentar-ho des del propi wiki no funciona, donat que compta com a "actualització", fet que causa que es torni a crear la pàgina de Canvis recents; tanmateix, és pot modificar la configuració per tal de permetre l'esborrat de la pàgina de Canvis Recents del grup -- feu una ullada a Cookbook:RecentChangesDeletion.

Instal·lació de PmWiki

Puc canviar el nom del fitxer pmwiki.php a index.php?

No es recomana canviar el nom del fitxer pmwiki.php. En lloc d'això, creeu un fitxer index.php que contingui aquesta única línia

<?php include_once('pmwiki.php');

Com faig de pmwiki.php la pàgina per defecte d'un lloc web?

Creeu un fitxer index.php que executi PmWiki des d'un subdirectori (per exemple pmwiki/ ) i col·loqueu-lo al directori web arrel del lloc.

<?php chdir('pmwiki'); include_once('pmwiki.php');

Nota: En aquest cas serà necessari que definiu explícitament la variable $PubDirUrl (p.ex. amb el valor "http://example.com/pmwiki/pub") al fitxer local/config.php .

Com puc habilitar els "URLs nets" què són més curts i pareixen camins a les meues pàgines wiki? Per què pmwiki.org sembla tenir una estructura de directoris en lloc de tenir "?n=pagename" als URLs?

Feu una ullada a Cookbook:CleanUrls.

Com put fer servir PmWiki en una instal·lació isolada (fora de línia, portàtil) ?

Feu una ullada a Cookbook:Standalone o a Cookbook:WikiOnAStick.

Aparences

Com puc canviar el nom per defecte del wiki que apareix al cantó superior esquerre de la pàgina principal?

Escriviu el açò al fitxer config.php

$WikiTitle = 'El meu wiki';

El fitxer docs/sample-config.php té un exemple de com canviar el nom.

Com puc incrustar pàgines de PmWiki dintre d'un altra pàgina?

Incloeu-les mitjançant una pàgina PHP, o fiqueu-les en un marc.

Com puc canviar el color de la lletra o del fons del bloc de d'ajuda de la Pàgina d'Edició?

Afegiu un estil CSS a pub/css/local.css: .quickref {background:...; color:... }. La pàgina Site.EditQuickReference, que és al wikigroup PmWiki o Site, proveeix l'ajuda. Editeu aquesta pàgina, i canvieu el "bgcolor" o especifiqueu el "color" de la lletra per a aconseguir el contrast necessari.

Preguntes més freqüents (FAQ)Traducció de PmWiki.FAQ - Pàgina original a PmWikiCa.FAQ - Retroenllaços