Capçaleres de grup

autores (intermedi)

Cada Grup wiki pot tenir una pàgina per a la capçalera (GroupHeader) i una per al peu (GroupFooter) que contenen codi que s'hauria d'incloure al principi o final de cada pàgina dintre d'un mateix grup. Aquesta característica és útil per a:

  • afegir un descarreg o un encapçalament a totes les pàgines del grup
  • definir estils wiki personalitzats que poden usar-se a totes les pàgines d'un grup
  • substituir les capçaleres i/o peus per defecte per a les pàgines d'un grup (p.ex., fent servir les directives (:noheader:) i/o (:nofooter:) -- vegeu PageDirectives?).

Per a crear una capçalera de grup, només cal crear una nova pàgina anomenada NomGrup.GroupHeader. Les capçaleres de grup permeten a les autores crear grups amb encapçalaments i peus personalitzats sense haver de coordinar-se amb un administrador/a?.

A algunes pàgines individuals (com ara bé la HomePage d'un grup) es pot prescindir de les GroupHeader o GroupFooter per defecte, fent servir les directives (:nogroupheader:) i (:nogroupfooter:) a dintre d'eixa pàgina.

Si a un grup (per exemple, el grup Site) s'usa un GroupHeader arbitrari, aleshores es pot duplicar fàcilment el seu codi al GroupHeader de qualsevol altre grup usant (:include Site.GroupHeader:). Vegeu Inclusió d'altres pàgines.

Si voleu que una capçalera o peu apareguin a l'hora d'imprimir una pàgina (acció print), només cal que creeu una pàgina anomenada NomGrup.GroupPrintHeader o NomGrup.GroupPrintFooter i n'escriviu el codi desitjat.

També podeu establir la variable $GroupPrintHeaderFmt? i $GroupPrintFooterFmt? del mateix mode que es fa amb $GroupHeaderFmt i GroupFooterFmt, per tal de canviar la capçalera usada amb action=print.

Vegeu també

Com puc establir la mateixa capçalera i peu per a totes les pàgines/grups?

La capçalera i el peu de cada pàgina es controlen des de la variable $GroupHeaderFmt i $GroupFooterFmt. Si la capçalera i peu per al vostre lloc són Site.SiteHeader i Site.SiteFooter, aleshores podeu afegir les línies de baix al fitxer config.php:

### Si feu servir Site.SiteHeader i Group.GroupHeader
$GroupHeaderFmt = '(:include {$SiteGroup}.SiteHeader'
  . ' basepage={*$FullName}:)(:nl:)' . $GroupHeaderFmt;

### Si feu servir Site.SiteHeader en lloc de Group.GroupHeader
$GroupHeaderFmt = '(:include {$SiteGroup}.SiteHeader'
  . ' basepage={*$FullName}:)(:nl:)';

### Si feu servir Site.SiteFooter i Group.GroupFooter
$GroupFooterFmt .= '(:nl:)(:include {$SiteGroup}.SiteFooter'
  . ' basepage={*$FullName}:)';

### Si feu servir Site.SiteFooter en lloc de Group.GroupFooter
$GroupFooterFmt = '(:nl:)(:include {$SiteGroup}.SiteFooter'
  . ' basepage={*$FullName}:)';

Fixeu-vos que l'ús de cometes simples és obligatori per a les línies de dalt.

Vegeu també la recepta Cookbook:AllGroupHeader.

En lloc d'usar una pàgina addicional, podrieu definir un text arbitrari a $GroupHeaderFmt, per exemple:

$GroupHeaderFmt .= "Escriviu ací un missatge global.";Traducció de PmWiki.GroupHeaders - Pàgina original a PmWikiCa.GroupHeaders - Retroenllaços