Paraula wiki

Una paraula wiki o WikiWord és un conjunt de dues o més paraules unides, i que tenen la primera lletra de cada paraula en majúscula. Aquesta sintàxi es coneix en anglès amb els noms de "mixed case" o "camel case", alguna cosa com "capitalització mixta" o "capitalització de camell". Hi trobareu altres descripcions de paraules wiki a Wiki:WikiWord i Wikipedia:WikiWord.

L'ús com a títols de pàgina

Les paraules wiki s'usen com a "títols de pàgina" als sistemes basats en wiki.

L'ús com a enllaços

En alguns wikis (depenent de la configuració de PmWiki), es pot crear un enllaç "vàlid" només escrivint-lo com una ParaulaWiki. En aquests entorns, les paraules wiki envoltades per [=...=] o precedides per un accent greu (`) no es converteixen en enllaços:

Compara ParaulaWiki amb `ParaulaWiki o fins i tot [=ParaulaWiki=]

Compara ParaulaWiki amb ParaulaWiki o fins i tot ParaulaWiki

Per més informació sobre la formació d'enllaços i dels títols de pàgina feu una ullada a Enllaços.

Habilitant els enllaços de les paraules wiki

Els enllaços de paraula wiki són deshabilitats per defecte des de la versió 2.1 beta2 de PmWiki. Per a habilitar-los heu d'establir al fitxer config.php aquest valor:

$LinkWikiWords = 1;

Enllaçar les ParaulesWiki a pàgines inexistents sense decoració

Si voleu mostrar els enllaços a pàgines no existents sense "decoració", afegiu la següent línia al fitxer pub/css/local.css:

span.wikiword a.createlink { display:none; }
span.wikiword a.createlinktext { border-bottom:none; text-decoration:none; color:inherit; }

Trobant els enllaços fets amb paraules wiki

Si heu actualitzat des d'una versió anterior i voleu convertir els enllaços de paraules wiki a enllaços normals, açò vos ajudarà a trobar els enllaços fets amb paraules wiki amb més facilitat. Establiu al fitxer config.php:

$HTMLStylesFmt['wikiword'] = "span.wikiword { background:yellow; }";

Deshabilitant alguns enllaços

La variable $WikiWordCount controla la conversió de ParaulesWiki de manera individualitzada, es a dir, paraula a paraula.


Traducció de PmWiki.WikiWord - Pàgina original a PmWikiCa.WikiWord - Retroenllaços