PmWikiCs

PmWiki je WikiWikiWeb systém, který vyvinul Patrick Michaud v skriptovacím jazyce PHP. Systém PmWiki byl primárně navržen jako nástroj, umožňující lehkou, společnou tvorbu a údržbu webových stránek.

Tyto stránky běží na verzi pmwiki-2.3.34. Software je volně dostupný pod licencí GNU General Public License (GPL) a je možno ho stáhnout z http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentace je dostupná přes index dokumentace.

PmWiki je registrovanou obchodní značkou Patricka R. Michauda (http://www.pmichaud.com).


Stránky v skupině PmWikiCs:

PmWikiCs /
BasicEditing  
CreatingNewPages  vytvoření nové stránky, syntaxe odkazů
DeletingPages  
DocumentationIndex  PmWiki Index dokumentace
EditQuickReference  
FintyPriTvorbeStranky  
GroupAttributes  
GroupHeader  
Images  Vkládání obrázků do stránek
InitialSetupTasks  
InterMap  
Internationalizations  
Links  Vytváření odkazů na jiné stránky
ListStyles  Typy stylů použitelných ve wikiseznamech
MarkupExpressions  Značkové výrazy (Markup expressions)
PmWikiCs  Česky [-(Czech) -]
ProhledatWiki  
RecentChanges  
Sandbox  
Search  Redirects to ProhledatWiki
TextFormattingRules  Rozsáhlý seznam dostupný formátovacích značek PmWiki
TipyProEditaci  
Upgrades  Aktualizace instalace PmWiki
WikiStyleColors  Standardní a uživatelské wiki styly barev
WikiStyleExamples  Změna barvy a jiných atributů textu
WikiStyles  Úpravy barvy a jiných vlastností
XLPage