Příklady použití Wiki stylů

Viz také Wiki Styly Plus a wiki styly a barvy.

PmWiki používá WikiStyly pro nastavení barvy textu a jiných atributů.

Style je specifikován párem znaků procenta % a ovlivňuje text následující za touto značkou:

Tento text je %color=red% červený, %color=blue% modrý, %% a normální (černý).

Tento text je červený, modrý, a normální (černý).

Existuje velký počet použitelných vlastností, které je možno stylem ovlivnit, převzaté především z HTML a CSS. Ator sám může definovat pro jednotlivé styly (obsahující rozvleklé popisy formátování, barev atp.) jejich název (v anglické dokumentaci zkratku), což usnadní jejich opakované použití. Přiřazení jména se provádí pomocí vlastnostidefine=. Například pro definici stylu %red% je možno zapsat:

%color=red define=mystyle%
Zde je %mystyle% červený text ovlivněný pomocí pojmenovaného stylu, výše definovaného.

Zde je červený text ovlivněný pomocí pojmenovaného stylu, výše definovaného.

Názvy stylů mohou být kombinovány s jinými styly, s vlastnosti:

%color=red define=lovelyred%
%bgcolor=yellow define=likegrapefruit%

%red% Tento text je červený, %red bgcolor=#ccc% červený na šedém pozadí %lovelyred likegrapefruit% a červený na žlutém pozadí.

Tento text je červený, červený na šedém pozadí a červený na žlutém pozadí.

Vlastnost apply= umožňuje lépe definovat prostor ovlivněný stylem. Zápisem apply=block ve stylu způsobí, že styl bude aplikován na celý blok namísto výhradně následujícího textu:

Tento blok %apply=block bgcolor=yellow% je žlutý, ačkoli je styl definován až v prostředku stránky. Styl %bgcolor=pink% rovnež uvnitř řádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený text,%% tak jako předtím.

Tento blok je žlutý, ačkoli je styl definován až v prostředku stránky. Styl rovnež uvnitř řádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený text, tak jako předtím.

Je tedy možné formátovat celé bloky textu doprava či na střed:

%block text-align=right% Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

%block text-align=center% Text tohoto odstavce je zarovnán na střed.

Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

Text tohoto odstavce je zarovnán na střed.

ves kutečnosti PmWiki předdefinuje názvy (zkratky) %right% a %center% je tedy možno výrazně jednodušeji:

%right% Zarovnáno doprava

%center% Zarovnáno na střed.

Zarovnáno doprava

Zarovnáno na střed.

Autoři mohou snadno definovat jejich vlastní styly:

%block bgcolor=#fdf define=Pm%
%center bgcolor=#dfd border='3px dotted green' define=goofy%
%right bgcolor=#ffffcc border='1px dotted red' padding=5px define=rediguana%
%define=strike text-decoration=line-through%

%Pm% Veškerý text na světle fialovém pozadí je komentář pro "Pm".

%goofy% Toto je text od Goofyho.

%rediguana% toto plácá rediguana.

%goofy%ahoj, jsem %strike%nadšen%% a %strike%potěšen%% že jsem vás tu potkal.

Veškerý text na světle fialovém pozadí je komentář pro "Pm".

Toto je text od Goofyho.

toto plácá rediguana.

ahoj, jsem nadšen a potěšen že jsem vás tu potkal.

Styly mohou být použity na všechny typy bloků:

* %block bgcolor=yellow% Toto je položka seznamu
* Další položka

* Další položka

# další seznam
 • Toto je položka seznamu
 • Další položka
 • Další položka
 1. další seznam

U seznamů jsou některé styly již předdefinovány, nyní jsou dostupné %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%. Tyto styly musí být uvedeny u první položky seznamu (možná bude vytvořena alternativní syntaxe pro tyto typy seznamů):

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% second-level
## second-level
## second-level
### third-level
### third-level
## second-level
### third-level
#### %alpha% fourth-level
##### %roman% fifth-level
##### fifth-level
#### fourth-level
# top-level
# top-level
 1. Top level
  1. second-level
  2. second-level
  3. second-level
   1. third-level
   2. third-level
  4. second-level
   1. third-level
    1. fourth-level
     1. fifth-level
     2. fifth-level
    2. fourth-level
 2. top-level
 3. top-level

Wiki styly mohou být kombinovány s CSS styly, rpo automatizaci viz Cookbook:OutlineLists.

Q & A

Jak vytvořit blok pevně formátovaného textu?

Použijte něco obdobného (předpokládaje že chcete tento blok umístit mezi text v němž jsou wiki značky a URI rozpoznávány).

>>white-space=pre<<
tento blok je ''pevně formátován'', jsou vidět  všechny  bílé znaky ( mezery,  
konce řádek
Odkazy jako [[wiki styles|wiki styly]] apod. stále fungují.
>><<

tento blok je pevně formátován, jsou vidět všechny bílé znaky ( mezery, konce řádek Odkazy jako wiki styly apod. stále fungují.

Jak vytvořit blok pevně formátovaného textu s barevným pozadím a ohraničením?

Použijte něco podobného (wiki značky apod. nejsou v tomto úseku rozpoznávány):

%block bgcolor=#f0f9ff border='1px solid gray' padding=5px%[@
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any
@]
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any

Jak vytvořit blok textu (obsahující wiki značky) s barevným pozadím a ohraničením?

>>teal background-color:silver border:'medium dotted green'<<
Hello world
* odrážky
# číla
>><<

Hello world

 • odrážky
 1. číla

<< WikiStyly | Index dokumentace | Wiki styly a barvy >>