PmWikiBg

PmWiki е софтуер за създаване на уеб-сайтове, страниците на които може свободно да се редактират от посетителите WikiWikiWeb, както известната свободна енциклопедия wikipedia. Разбира се, достъпът до възможността за редактиране може и да се ограничи, така че софтуерът да се използва и на лични или фирмени сайтове, чието съдържание се редактира само от определени упълномощени лица.

Страниците на сайт, направен с PmWiki изглеждат като страниците на всеки друг сайт, с тази разлика, че върху всяка страница има линк "Редактиране" (Edit), който позволява страницата лесно да се редактира. За форматиране на страниците трябва само да се спазват някои прости правила и не се изискват знания по HTML или CSS.

PmWiki е написана на скриптовия език PHP. Съхранява създаваните страници директно във файлове на сървъра и не се нуждае от сървър за база данни. Софтуерът е достъпен свободно под GNU General Public License (GPL) и може да бъде свален от Download. Този сайт работи с версия pmwiki-2.3.35.

Главни възможности на PmWiki

Външен вид по желание: Администраторът на сайта може бързо да смени външния вид на сайт с помощта на "кожи" (Skins) и шаблони (HTML templates). Може да се използва готов шаблон, да се модифицира друг шаблон или да се направи нов.
Контрол на достъпа: PmWiki има собствена система за поставяне на пароли, които да се изискват за отделни страници, за групи от страници или за целия сайт при действия като: отваряне на страниците, редактиране и качване на файлове. Освен чрез собствената система на PmWiki може да се поставят пароли и чрез .htaccess файлове, LDAP сървъри или MySQL база данни.
Отворена модулна архитектура: Един от принципите във философията (PmWikiPhilosophy) на PmWiki е да включва в ядрото си само най-съществените възможности, но да е лесно за администраторите да добавят нови изгледи и функционалности. Cookbook

PmWiki е създадена от Патрик Р. Мишо (Patrick R. Michaud http://www.pmichaud.com) и е негова регистрирана търговска марка. От януари 2009 г. PmWiki се разработва от Петко Йотов (pmwiki.org/petko).

Документацията на английски се отваря през страницата DocumentationIndex.

Документация на български се очаква да бъде написана от посетителите на настоящата страница като използват възможността да я редактират, а също и като създадат още нови страници. В момента списъкът от страници в PmWikiBg включва:

Забележка: препоръчително е за имена на страниците от документацията да се ползват имената на английските страници, примерно DocumentationIndex, за превода на страницата PmWiki.DocumentationIndex и за да се покаже хипервръзката към тази страница на български се пише [[DocumentationIndex | Документация]]. В самите страници следва да се сложи заглавие на български чрез командата (:title Заглавие:).