InterMap

autoři (středně pokročilí) InterMap je systém pro definování odkazů mezi WikiWikiWeb? servery, který vyvinuli UseMod:UseModWiki a Meatball:MeatballWiki. Podstatou je použít slovo, které představuje definovanou cestu. Odkazy InterMap mají tvar MapPrefix:CestaStránky, kde se prefix hostitele převede na čáastečné URL založené na hodnotách v souborech serveru intermap.txt a localmap.txt.

Implicitní soubor intermap.txt distribuovaný s PmWiki (v adresáři scripts/) obsahuje následující položky InterMap:

 PmWiki:     http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ 
Cookbook: http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/
Wiki: http://www.c2.com/cgi/wiki?
UseMod: http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?
Meatball: http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?
Wikipedia: http://www.wikipedia.com/wiki/
PITS: http://www.pmwiki.org/PITS/
Path:

A tak, se "PmWiki:Variables" stane "http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/" + "Variables," odkazem na stránku PmWiki.Variables na oficiálním webovém serveru PmWiki, Wiki:FrontPage je odkaz na úvodní stránku prvního WikiWikiWeb, a Wikipedia:Stonehenge vás přenese na článek Wikipedie o slavných megalitech v Anglii.

Jako u jiných odkazů, můžete používat syntaxi s dvojitými hranatými závorkami, abyste docílili jiného textu odkazu:

  • [[Meatball:StartingPoints | starting points]] over at Meatball se stane "starting points over at Meatball"
  • [[starting points -> Meatball:StartingPoints]] over at Meatball se stane "starting points over at Meatball"

Pokud chcete odkazovat pouze základní adresu InterMap (např. http://www.wikipedia.com/wiki/ pro Wikipedii), potom zadejte [[Wikipedia:. | Wikipedia's main page]], což vytvoří Wikipedia's main page. Všimněte si . (tečky) za odkazem Map: reference.

speciální položka InterMapu Path: může být použita na vytvoření "relativních URL" v odkazech.

Skutečná sada odkazů InterMap na každém serveru je definovaná administrátorem serveru přes stránku Site.InterMap a soubor local/localmap.txt; více podrobností najdete v Vlastní InterMapy.

<< | IndexDokumentace | >>