XLPage

Strona zawiera polskie wersje poleceń systemu PmWiki w formacie UTF-8. Zobacz dalej, aby przeczytać instrukcje instalacji.

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'pl',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Wyświetl',
 'Edit' => 'Edytuj',
 'History' => 'Historia zmian',
 'Attach' => 'Załącz',
 'Print' => 'Wydrukuj',
 'Backlinks' => '',
 'Login' => '',
 'Logout' => '',
 'Recent Changes' => 'Ostatnie zmiany',
 'Search' => 'Wyszukaj',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Data ostatniej modyfikacji: {$LastModified}',
 'Go' => 'Przejdź',
 'All Recent Changes' => 'Wszystkie ostatnie zmiany', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Ostatnie zmiany',
 'AllRecentChanges' => 'Wszystkie ostatnie zmiany',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => '',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => '',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiPl/Szukaj',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'przekierowano z:',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Edycja strony {*$FullName}',
 'Save' => 'Zapisz', 
 'Save and edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
 'Publish' => '',
 'Save draft' => '',
 'Save draft and edit' => '',
 'Preview' => 'Podgląd',
 'Cancel' => 'Anuluj',
 'Reset' => 'Przywróć',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Wymagane jest podanie autora.',
 'Summary' => 'Opis zmian',
 'This is a minor edit' => 'Wprowadzono tylko drobne zmiany',
 'Preview {*$FullName}' => 'Podgląd strony {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec podglądu - nie zapomnij zapisać zmian',
 'Page is unsaved' => 'Strona nie została zapisana',
 'Top' => 'Na górę',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historia zmian strony {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Wyświetl drobne zmiany',
 'Hide minor edits' => 'Ukryj drobne zmiany',
 'Show changes to markup' => 'Wyświetl zmiany znaczników',
 'Show changes to output' => 'Wyświetl zmiany wyglądu',
 'by' => 'wprowadził',
 'Restore' => 'Przywróć',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodano linię $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodano linie $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmieniono linię $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmieniono linie $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Usunięto linię $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Usunięto linie $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Ustawienia',
 '{$FullName} Attributes' => 'Ustawienia strony {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do odczytu:',
 'Set new edit password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do edycji:',
 'Set new attribute password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do zmiany ustawień:',
 'Set new publish password:' => '',
 'Set new upload password:' => 'Podaj nowe hasło uprawniające do wysyłania plików:', 
 '(set by $PWSource)' => '(ustaw przez $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => 'używanie hasła $PWCascade',
 '(protected)' => '',
 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Nazwa',
 'Password' => 'Hasło',
 'Password required' => 'Wymagane jest hasło',
 'Name/password not recognized' => 'Nie rozpoznano nazwy/hasła',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Wyniki wyszukiwań',
 'SearchFor' => 'Wynik poszukiwania frazy <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Przeszukano $MatchSearched stron. Poszukiwaną frazę znaleziono na $MatchCount stronach(-nie).',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Załączniki do strony',
 'File to upload:' => 'Wysyłany plik:',
 'Name attachment as:' => 'Nazwij załącznik jako:',
 'Upload' => 'Wyślij',
 'Uploads' => 'Załączniki',
 'ULsuccess' => 'wysłano poprawnie',
 'ULbadname' => 'zła nazwa pliku',
 'ULbadtype' => "nie wolno wysyłać plików o rozszerzeniu '$upext'",
 'ULtoobig' => 'serwer WWW nie pozwala wysyłać tak dużych plików',
 'ULtoobigext' => "wysyłane pliki '$upext' nie mogą być dłuższe niż $upmax bajtów",
 'ULpartial' => 'wysłano tylko fragment pliku',
 'ULnofile' => 'nie wysłano pliku',
 'ULexists' => 'plik o tej nazwie już istnieje',
 'ULpquota' => 'przekroczono limit miejsca dla grupy',
 'ULtquota' => 'przekroczono limit miejsca dla wysyłanych plików',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Wyróżnienie',
 'Emphasized (italic)' => 'Wyróżnienie (kursywa)',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => 'Odnośnik do strony',
 'Link to internal page' => 'Odnośnik do wewnętrznej strony',
 'link text' => 'Tekst odnośnika',
 'Link to external page' => 'Odnośnik do zewnętrznej strony',
 'file.ext' => 'plik.rozszerzenie',
 'Attach file' => 'Załącz plik',
 'Big text' => 'Duży tekst',
 'Small text' => 'Mały tekst',
 'Superscript' => 'Indeks górny',
 'Subscript' => 'Indeks dolny',
 'Heading' => 'Nagłówek',
 'Subheading' => '',
 'Center' => 'Wyśrodkowanie',
 'Unordered list' => 'Lista nieuporządkowana',
 'Unordered (bullet) list' => 'Lista nieuporządkowana (z kropkami)',
 'Ordered list' => 'Lista uporządkowana',
 'Ordered (numbered) list' => 'Lista uporządkowana (ponumerowana)',
 'Indented text' => 'Tekst z wcięciem',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => 'Linia pozioma',
 'Table' => 'Tabela',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(zaakceptuj linki)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Ten post został zablokowany przez administratora',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Szyfrowanie hasła',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'View changes' => 'Wyświetl zmiany',
 '?invalid page name' => '',
 'More information' => '',
 "PmWiki can't process your request" => '',
 'We are sorry for any inconvenience' => '',
 'Return to' => '',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Zapisz jako szkic', 
 'not found' => 'nie znaleziono',
 ## pre-2.1 phrases
 'Page last modified on $LastModified' =>   'Data ostatniej modyfikacji: $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Edycja strony `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Tu możesz dodać opis zagadnienia $Name.',
 'Preview `{$FullName}' => 'Podgląd strony `{$FullName}',
 '$FullName History' => 'Historia zmian strony $FullName',
 'Page Attributes' => 'Ustawienia strony',
 '$FullName Attributes' => 'Ustawienia strony $FullName',
 'SearchWiki' => 'Wyszukaj', 
 'Printable View' => 'Wersja do druku', 
 'Page History' => 'Historia zmian', 
 'Edit Page' => 'Edytuj stronę', 
 'WikiHelp' => 'Pomoc',


Uwagi (Notes)

 • W PmWiki stosowane było dawniej nietypowe (niezgodne z ISO i chyba niczym w ogóle) oznaczenie polskiej lokalizacji: Po (zamiast Pl) - w tej wersji zamieniłem je na poprawne Pl. MateuszCzaplinski.
  • No cóż - dostosowałem się do konwencji, która była wykorzystywana w PmWiki1.0. Osobiście po bardziej kojarzyło mi się z Portugalią. Mi też Pl bardziej pasuje. Wojtek
  • Uważajcie - PO jest używane zamiast PL na przykład w Apache, wydaje mi się, że ma to związek ze skryptami Perl (rozszerzenie .pl). M
   • O, ciekawe! Warto wiedzieć. Ale co do uważania, to chyba nie ma się czym przejmować, bo nie widzę, jak oznaczenie z Apacha miałoby tu być przenoszone. Chyba, żeby może ktoś chciał jakoś automatycznie sobie sam coś przenosić; no to wtedy owszem. Pzdr! Btw, ciekawe, czy się doczekamy, żeby dokumentacja PmWikiPl się rozrosła? :) MateuszCzaplinski
 • W mojej prywatnej instalacji nie ma na razie żadnych problemów z automatyczną kapitalizacją polskich liter w UTF-8 (a były w dotychczasowej wersji ISO-8859-2) - MateuszCzaplinski. Test: żółw łaził śledząc ćmę?

Zobacz też http://www.pmwiki.org/wiki/PmWikiPl/PmWikiPl

Autorzy (Contributors)