XLPage

This page contains the string mappings to convert PmWiki prompts into Turkish.

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 ### Note: 'tr_TR' breaks pmwiki.org, on other servers it may work.
 # 'Locale' => 'tr_TR',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d/%m/%Y saat %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Gör',
 'Edit' => 'Düzenle',
 'History' => 'Geçmiş',
 'Attach' => 'Ekle',
 'Print' => 'Yazdır',
 'Backlinks' => '',
 'Login' => '',
 'Logout' => '',
 'Recent Changes' => 'Güncel Değişiklikler',
 'Search' => 'Ara',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Sayfa en son {$LastModified} tarihinde değiştirildi',
 'Go' => 'Git',
 'All Recent Changes' => 'Tüm Güncel Değişiklikler', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Güncel Değişiklikler',
 'AllRecentChanges' => 'Tüm Güncel Değişiklikler',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Site: $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'URL: ($PageUrl)',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiTr/EditQuickReference',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'Yönlendiren:',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => '{*$FullName} düzenleniyor',
 'Save' => 'Kaydet',
 'Save and edit' => 'Kaydet ve düzenle',
 'Publish' => '',
 'Save draft' => '',
 'Save draft and edit' => '',
 'Preview' => 'Önizleme',
 'Cancel' => 'İptal',
 'Reset' => 'Temizle',
 'Author' => 'Yazar',
 'An author name is required.' => 'Yazarın adı zorunlu',
 'Summary' => 'Özet',
 'This is a minor edit' => 'Bu ikincil bir değişiklik',
 'Preview {*$FullName}' => '{*$FullName} önizlemesi',
 'End of preview -- remember to save' => 'Önizlemenin sonu -- kaydetmeyi unutmayın',
 'Page is unsaved' => 'Sayfa kaydedilmedi',
 'Top' => 'Sayfa başı',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => '{$FullName} sayfasının geçmişi',
 'Show minor edits' => 'Küçük değişiklikleri göster',
 'Hide minor edits' => 'Küçük değişiklikleri gizle',
 'Show changes to markup' => 'Anahtarlardaki değişiklikleri göster',
 'Show changes to output' => 'Çıktıdaki değişiklikleri göster',
 'by' => 'Düzenleyen:',
 'Restore' => 'Geçmişe dön',
 'Added line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır eklendi',
 'Added lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satırlar eklendi',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Aşağıda verilen $DiffLines. satır',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Aşağıda verilen $DiffLines. satırlar',
 'Deleted line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır silindi:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satır silindi:',
 'to:' => 'şu şekilde değiştirildi:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Nitelikler',
 '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} sayfasının nitelikleri',
 'Set new read password:' => 'Yeni okuma parolasını giriniz:',
 'Set new edit password:' => 'Yeni düzenleme parolasını giriniz:',
 'Set new attribute password:' => 'Yeni nitelik parolasını giriniz:',
 'Set new publish password:' => '',
 'Set new upload password:' => 'Yeni yükleme parolasını giriniz:', 
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',
 '(protected)' => '',
 'EnterAttributes' => "Bu sayfa için yeni nitelik giriniz. Boş bıraktığınız alanlarda nitelik değişikliği yapılmaz. Bir niteliği silmek için 'clear' sözcüğünü giriniz.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Kullanıcı Adı',
 'Password' => 'Parola',
 'Password required' => 'Parola gerekli',
 'Name/password not recognized' => 'Kullanıcı Adı/Parola bulunamadı',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Arama Sonuçları',
 'SearchFor' => '"$Needle" için arama sonuçları',
 'SearchFound' => 'Aranan metin $MatchSearched sayfanın $MatchCount tanesinde bulundu',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Eklenecek yer',
 'File to upload:' => 'Eklenecek dosya:',
 'Name attachment as:' => 'Eklentinin adı:',
 'Upload' => 'Yükle',
 'Uploads' => 'Yüklemeler',
 'ULsuccess' => 'Başarıyla yüklendi',
 'ULbadname' => 'Geçersiz eklenti adı',
 'ULbadtype' => "'$upext' izin verilen bir dosya adı uzantısı değil",
 'ULtoobig' => 'dosya sunucunun izin verdiğinden daha büyük',
 'ULtoobigext' => "dosya '$uptext' dosyaları için izin verilen $upmax bayttan daha büyük",
 'ULpartial' => 'dosya eksik alındı',
 'ULnofile' => 'dosya yüklenmedi',
 'ULexists' => 'Bu isimde bir dosya zaten var',
 'ULpquota' => 'grup kotası aşıldı',
 'ULtquota' => 'yükleme kotası aşıldı',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Vurgu',
 'Emphasized (italic)' => 'Vurgu (yatık)',
 'Strong' => 'Güçlü vurgu',
 'Strong (bold)' => 'Güçlü vurgu (kalın)',
 'Page link' => 'Sayfa bağlantısı',
 'Link to internal page' => 'Site içi bağlantı',
 'link text' => 'Bağlantı metni',
 'Link to external page' => 'Site dışı bağlantı',
 'file.ext' => 'dosyaadı.uzantı',
 'Attach file' => 'Dosya ekle',
 'Big text' => 'Büyük metin',
 'Small text' => 'Küçük metin',
 'Superscript' => 'Üstyazı',
 'Subscript' => 'Altyazı',
 'Heading' => 'Başlık',
 'Subheading' => 'Altbaşlık',
 'Center' => 'Ortala',
 'Unordered list' => 'Numarasız liste',
 'Unordered (bullet) list' => 'Numarasız liste (noktalı)',
 'Ordered list' => 'Sıralı liste',
 'Ordered (numbered) list' => 'Sıralı liste (numaralı)',
 'Indented text' => 'İçeriden metin',
 'Hanging indent' => 'İçeriden paragraf',
 'Horizontal rule' => 'Yatay cetvel',
 'Table' => 'Tablo',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(sayfaları onayla)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Bu ileti yönetici tarafından engellendi',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Parola şifreleme',
 'EditConflict' => "Düzenlemekte olduğunuz sayfa siz düzenlemeye başladıktan sonra değiştirildi. Yapılan değişiklikler aşağıdaki metinde gösterilmiştir. Sayfayı kaydetmeden önce bu değişiklikleri gözden geçiriniz. Sistem tarafından çözülemeyen çakışmalar <<<<<<< ve >>>>>>> işaretleri arasında gösterilmiştir.",
 'EditWarning' => "Düzenlemekte olduğunuz sayfa siz düzenlemeye başladıktan sonra değiştirildi. Eğer devam ederseniz, yapacağınız değişiklikler başkalarının yaptığı değişikliklerin üzerine yazılacaktır.",
 'View changes' => 'Değişiklikleri göster',
 '?invalid page name' => '',
 'More information' => '',
 "PmWiki can't process your request" => '',
 'We are sorry for any inconvenience' => '',
 'Return to' => '',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Taslak olarak kaydet',
 'not found' => 'bulunamadı',
 ## pre-2.1
 'Page last modified on $LastModified' => 'Sayfa en son $LastModified tarihinde değiştirildi',
 'Editing `{$FullName}' => '`{$FullName} düzenleniyor',
 'Describe $Name here.' => '$Name terimini burada açıklayınız',
 'Preview `{$FullName}' => '`{$FullName} önizlemesi',
 '$FullName History' => '$FullName sayfasının geçmişi',
 'Page Attributes' => 'Sayfa Nitelikleri',
 '$FullName Attributes' => '$FullName sayfasının nitelikleri',
 'SearchWiki' => "Wiki'de Arama",
 'Printable View' => 'Yazdırılabilir Görünüm',
 'Page History' => 'Sayfa Geçmişi',
 'Edit Page' => 'Sayfayı Düzenle',
 'WikiHelp' => 'Wiki Yardım',
 'Retrieved from $PageUrl' => '$PageUrl konumundan alındı',
 'Site/Search' => 'Site/Wikide arama',
 'Site/AllRecentChanges' => 'Site/TümGüncelDeğişiklikler',
 '$Group/RecentChanges' => '$Group/GüncelDeğişiklikler',
 #'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiTr/WikiYardım',
 #'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiTr.Düzenlemeİpuçları',
 #'PmWiki.UploadQuickReference' => 'PmWikiTr.Yüklemeİpuçları',
 #'Main/SearchWiki' => 'PmWikiTr/WikideArama',


Notes