XLPage

Deze pagina bevat de basis conversie regels om PmWiki strings om te zetten naar de Nederlandse taal.
Zie Localization.Localization (en) en Internationalizations (en) voor meer detail informatie.

De conversie regels hebben de originele (Engelse) tekst aan de linkerkant
en twee aanhalingstekens aan de rechterkant die eventueel de vertaling kan bevatten.

Sommige regels bevatten reeds een Engelse uitleg aan de rechterkant, welke vervangen kan worden
door een geschikte vertaling, om de verkorte benaming aan de linkerkant uit te leggen.

Regels die beginnen met een commentaar teken "#" hoeven niet vertaald te worden.

Extra conversie regels, inclusief enkele gebruikt in vorige versies van PmWiki,
zijn beschikbaar in de Localization.XLPageCookbookTemplate.

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'nld_NLD',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d %B %Y om %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Bekijk',
 'Edit' => 'Bewerk',
 'History' => 'Geschiedenis',
 'Attach' => 'Bijlagen',
 'Print' => 'Afdrukken',
 'Backlinks' => 'Links Terug',
 'Login' => 'Inloggen',
 'Logout' => 'Uitloggen',
 'Recent Changes' => 'Recente Wijzigingen',
 'Search' => 'Zoek',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Pagina laatst gewijzigd op {$LastModified}',
 'Go' => 'Ga',
 'All Recent Changes' => 'Alle Recente Wijzigingen',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Recente Wijzigingen',
 'AllRecentChanges' => 'Alle Recente Wijzigingen',
 'GroupHeader' => 'Groep Koptekst',
 'GroupFooter' => 'Groep Voettekst',
 'SideBar' => 'Zijbalk',
 'GroupAttributes' => 'Groep Wachtwoordbescherming',
 'WikiSandbox' => 'Wiki Zandbak',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Van $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Opgehaald van {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiNl/EditQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiNl/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiNl/Search',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiNl.PageNotFound',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'Doorverwezen vanaf',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Bewerken {*$FullName}',
 'Save' => 'Opslaan',
 'Save and edit' => 'Opslaan en verder bewerken', 
 'Publish' => 'Publiceren',
 'Save draft' => 'Concept opslaan',
 'Save draft and edit' => 'Concept opslaan en verder bewerken',
 'Preview' => 'Vooruitblik',
 'Cancel' => 'Annuleer',
 'Reset' => 'Terugzetten',
 'Author' => 'Auteur',
 'An author name is required.' => 'Een auteursnaam is verplicht.',
 'Summary' => 'Samenvatting',
 'This is a minor edit' => 'Dit is een kleine aanpassing',
 'Preview {*$FullName}' => 'Vooruitblik {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Einde van vooruitblik -- vergeet niet op te slaan',
 'Page is unsaved' => 'Pagina is niet opgeslagen',
 'Top' => 'Terug naar boven',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Geschiedenis {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Toon kleine aanpassingen',
 'Hide minor edits' => 'Verberg kleine aanpassingen',
 'Show changes to markup' => 'Toon wijzigingen in opmaak',
 'Show changes to output' => 'Toon wijzigingen in resultaat',
 'by' => 'door',
 'Restore' => 'Ongedaan maken',
 'Added line $DiffLines:' => 'Nieuwe regel $DiffLines',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Nieuwe regels $DiffLines',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Regel $DiffLines aangepast',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Regels $DiffLines aangepast',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Regel $DiffLines verwijderd',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Regels $DiffLines verwijderd',
 'to:' => 'naar:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Wachtwoordbescherming',
 '{$FullName} Attributes' => 'Wachtwoordbescherming {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Nieuw wachtwoord voor lezen instellen:',
 'Set new edit password:' => 'Nieuw wachtwoord voor schrijven instellen:',
 'Set new attribute password:' => 'Nieuw wachtwoord voor wachtwoordbescherming instellen:',
 'Set new publish password:' => 'Nieuw wachtwoord voor publiceren instellen:',
 'Set new upload password:' => 'Nieuw wachtwoord voor uploaden instellen:',
 '(set by $PWSource)' => '(ingesteld door $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(gebruikt $PWCascade wachtwoord)',
 '(protected)' => '(beschermd)',
 'EnterAttributes' => "Nieuwe wachtwoorden instellen voor deze pagina. Om het huidige wachtwoord te behouden, laat het veld blanco. Om de pagina wachtwoordbescherming te verwijderen, gebruik 'clear'. Om toegang zonder wachtwoord toe te laten, gebruik '@nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Deze pagina heeft wachtwoordbescherming (attr) en kan niet worden verwijderd.',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Naam',
 'Password' => 'Wachtwoord',
 'Password required' => 'Wachtwoord vereist',
 'Name/password not recognized' => 'Naam/Wachtwoord niet herkend',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Zoekresultaten',
 'SearchFor' => 'Zoeken naar <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => "$MatchCount pagina's gevonden, $MatchSearched doorzocht",

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Bijlagen voor',
 'File to upload:' => 'Te verzenden bestand:',
 'Name attachment as:' => 'Als bijlage bewaren onder de naam:',
 'Upload' => 'Uploaden',
 'Uploads' => 'Uploaden',
 'ULsuccess' => 'succesvol verzonden',
 'ULbadname' => 'ongeldige naam voor bestand',
 'ULbadtype' => "bestanden van het '$upext'-type zijn niet toegestaan",
 'ULtoobig' => 'bestand is groter dan toegestaan door de server',
 'ULtoobigext' => "bestand is groter dan het maximum van $upmax bytes voor bestanden van het '$upext'-type",
 'ULpartial' => 'onvolledig bestand ontvangen',
 'ULnofile' => 'geen bestand verzonden',
 'ULexists' => 'bestand met die naam bestaat reeds',
 'ULpquota' => 'groep quota bereikt',
 'ULtquota' => 'upload quota bereikt',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Cursief',
 'Emphasized (italic)' => 'Cursief',
 'Strong' => 'Vet',
 'Strong (bold)' => 'Vet',
 'Page link' => 'Paginalink',
 'Link to internal page' => 'Link naar interne pagina',
 'link text' => 'Linktekst',
 'Link to external page' => 'Link naar externe pagina',
 'file.ext' => 'bestand.ext',
 'Attach file' => 'Voeg bestand toe',
 'Big text' => 'Grote tekst',
 'Small text' => 'Kleine tekst',
 'Superscript' => '',
 'Subscript' => '',
 'Heading' => 'Kop',
 'Subheading' => 'Subkop',
 'Center' => 'Centreer',
 'Unordered list' => 'Ongenummerde lijst',
 'Unordered (bullet) list' => 'Ongenummerde lijst',
 'Ordered list' => 'Genummerde lijst',
 'Ordered (numbered) list' => 'Genummerde lijst',
 'Indented text' => 'Inspringende tekst',
 'Hanging indent' => 'Hangende inspringing',
 'Horizontal rule' => 'Horizontale lijn',
 'Table' => 'Tabel',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(goedkeuren URLs)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Deze post is geblokkeerd door de administrator',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Wachtwoord encryptie',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'View changes' => '',
 '?invalid page name' => '',
 'More information' => '',
 "PmWiki can't process your request" => '',
 'We are sorry for any inconvenience' => '',
 'Return to' => '',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Opslaan als proefversie', 
 'not found' => 'niet gevonden',
PmWikiNl.XLPage - Links Terug
Laatste wijzigingen (Zie ook Status vertaling):
PmWikiNl.XLPage: 15 January 2022 om 16:38

Er is mogelijk op pmwiki.org een meer recente XLPage, en een Engelse? en/of Nederlandse overleg pagina.