Szukaj

Wyszukiwanie więcej niż jednego słowa znajdzie strony, które zawierają wszystkie z podanych słów. W celu szukania fragmentów zdania należy użyć cudzysłowów - np. "Litwo, ojczyzno moja". Cudzysłowów należy używać również wtedy, gdy chce się szukać tekstu zawierającego znaki interpunkcyjne lub inne znaki specjalne.

By ograniczyć wyszukiwanie do jednej grupy, przed wpisywanym tekstem należy dodać nazwę grupy, a po niej znak ukośnika - np. "Poezja/". By wyświetlić wszystkie strony witryny należy podać pojedynczy ukośnik jako cały tekst wyszukiwania.

Przykłady wyszukiwania

Wpisz:a znajdziesz strony zawierające:
Ala Kotoba słowa: 'Ala' i 'kot'
"Ala Kot"wyrażenie 'Ala Kot'
Poezja/Ala'Ala' w grupie Poezja
"Poezja/Ala"wyrażenie "Poezja/Ala", w dowolnej grupie
Ala -Kot'Ala', lecz nie zawierające 'Kot'
osoby -"Ala Kot"'osoby', lecz nie zawierające wyrażenia 'Ala Kot'
Ala "-Kot"słowa 'Ala' oraz '-Kot'
Ala - Kotsłowa 'Ala', '-' oraz 'Kot'
"Kot:"słowo 'Kot', a za nim dwukropek

Niektóre znaki specjalne muszą być ujęte w cudzysłowy. Należą do nich: dwukropek (:), znak równości (=), apostrof (') i cudzysłów (").

Dostępne są także pewne dodatkowe opcje wyszukiwania, opisane na stronie DyrektywaPagelist?.