Index dokumentácie

Stránky uvedené nižšie popisujú rôzne aspekty používania, administrácie a riešenia problémov na inštalácii PmWiki, ako aj aspekty komunity PmWiki.

Ako môžete vidieť, dokumentácia je stále neúplná. Vy sami aj ostatní môžete slobodne prispieť jej doplnením! Iba upravte stránky na pmwiki.org. Možno by ste chceli nasledovať alebo prispieť k pravidlám dokumentácie.

Obsah


Témy pre začiatočníkov pre vytváranie/úpravu stránok

Témy pre stredne pokročilé upravovanie stránok

Organizácia a ochrana stránok

Administrácia servera PmWiki

O aplikácii PmWiki

  • Cieľové skupiny - Popisuje "cieľové skupiny" pre ktoré bolo PmWiki navrhnuté
  • Prispievatelia - Niektorí prispievatelia k vývoju a vylepšeniu PmWiki
  • Mailové konferencie - Dostupné e-mailové diskusné konferencie a ich archívy
  • Filozofia PmWiki - Niektoré myšlienky, ktoré usmerňujú návrh a implementáciu PmWiki
  • Poznámky o dizajne - Niektoré vlastnosti a poznámky o rozhodnutiach o vzhľade PmWiki
  • Odkazy - Miesta kde sa písalo o PmWiki
  • Slovník - Popisy rôznych pojmov vzťahujúcich sa na PmWiki

. Preklad stránky PmWiki.DocumentationIndex - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.DocumentationIndex - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.DocumentationIndex: 03. 09. 2013, 10:40
PmWiki.DocumentationIndex: 23. 12. 2023, 19:14