WikiAdministrátor

WikiAdministrátor je osoba (alebo osoby) ktorá inštaluje, konfiguruje a spravuje PmWiki systém pre autorov a návštevníkov stránky. PmWiki bolo navrhnuté tak, aby čo najviac uľahčilo inštaláciu a úvodné nastavenie pre ľudí, ktorí nemajú veľa znalostí o HTML, PHP, alebo dokonca o softvéri webového servera. Súčasne, je PmWiki navrhnuté aby bolo dosť flexibilné na to aby niekto iba s malými vedomosťami o HTML a PHP mohol prispôsobiť PmWiki svojim konkrétnym potrebám.

V Pmwiki.IndexeDokumentácie nájdete stránky o správe PmWiki, a v PmWiki.Cieľové skupiny viac podrobností o cieľových skupinách PmWiki.

<< Premenné pre nahrávanie | IndexDokumentácie | WikiStránka >>


. Preklad stránky PmWiki.WikiAdministrator - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.WikiAdministrator - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.WikiAdministrator: 10. 09. 2011, 16:36
PmWiki.WikiAdministrator: 11. 11. 2023, 20:30