Hľadanie

Vyhľadávanie viac než jedného slova nájde stránky, ktoré obsahujú všetky zadané slová. Použijte úvodzovky pre vyhľadanie výrazu. Tiež použijte úvodzovky pre text obsahujúci špeciálne znaky.

Pre obmedzenie vášho vyhľadávania na jedinú skupinu, zadajte názov skupiny nasledovaný lomítkom na začiatok hľadaného reťazca (napr., "PmWiki/" alebo "Main/"). Pre vypísanie všetkých stránok, zadajte lomítko pre hľadanie.

Príklady vyhľadávania

ZadaťNájsť stránky obsahujúce
apple pieobidva 'apple' aj 'pie'
"apple pie"výraz 'apple pie'
pmwiki/apple'apple' v skupine PmWiki
"pmwiki/apple"výraz 'pmwiki/apple' vo všetkých skupinách
apple -pie'apple', s výnimkou tých, ktoré obsahujú 'pie'
food -"apple pie"'food', s výnimkou tých, ktoré obsahujú 'apple pie'
apple "-pie"slová 'apple' a '-pie'
apple - pie'apple', '-', a 'pie'
"pie:"slovo 'pie' s dvojbodkou
"pie=tasty"výraz 'pie=tasty'

Niektoré špeciálne znaky je potrebné vložiť do úvodzoviek, vrátane dvojbodky (:), znamienka rovná sa (=), jednoduchej úvodzovky (') a dvojitej úvodzovky(").

Pre pokročilé vyhľadávanie, PageLists parametre (count, group, fmt, link, list, order, a trail) môžu byť zadané spolu s hľadaným reťazcom.


. Preklad stránky PmWiki.Search - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.Search - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.Search: 10. 09. 2011, 16:36
PmWiki.Search: 26. 09. 2022, 19:09