Hurtigreference til redigering

Grundlæggende redigering - Tekstformateringsregler - Dokumentationsindeks

Tabeller: enkle - avancerede

Afsnit: for nyt afsnit, brug en blank linje;

Linjeskift: \\ eller [[<<]]

-> for at indrykke tekst, -< hængende indrykning

Sammenføj linje: \

Lister: * for punkteret, # for nummereret, :begreb:definition for definitionslister

Fremhævning: ''kursiv''   '''fed'''   '''''fed kursiv'''''   @@monospaced@@

Referencer: [[en anden side]], [[http://example.com/]], [[en anden side | link-tekst]], [[#anker]], [[#anker | link-tekst]]

Signaturer: navn: ~~~

Grupper: [[Gruppe/Side]] viser Side, [[Gruppe.Side]] viser Gruppe.Side, [[Gruppe(.Side)]] viser Gruppe, [[Gruppe/]] linker til Gruppes hjemmeside

navn og dato: ~~~~

Adskillere: !!, !!! for overskrifter, ---- for vandret linje

Forhindr formatering: [=...=]

Andet: [+stor+]   [++større++]   [-lille-]   [--mindre--]   '^hævet^'   '_sænket_'   {+indsat+}   {-slettet-}

Forudformateret: [@...@] eller >>pre<<...>><<


Oversættelse af Site.EditQuickReference - Original side på PmWikiDa.EditQuickReference - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.EditQuickReference: 2015-01-12 18:04