Tabeller

Enkle tabeller

PmWiki har to typer tabelopmærkning; opmærkningen beskrevet på denne side er brugbar til at lave enkle tabeller, med en masse smaå celler, mens opmærkning med tabeldirektiver hjælper med tabeller i større skala. For flere muligheder med tabelformatering, se Cookbook:Rowspan in simple tables og Cookbook:Formatting tables.

Tabeller laves ved at bruge dobbelte rørtegn: ||. Linjer der starter med denne opmærkning angiver rækker i en tabel, eller en formateringslinje. Inden for linjer med tabelrækker, bliver dobbeltrøret brugt til at afgrænse celler. I eksemplet herunder er der tilføjet en ramme for illustration (standarden er ingen ramme).

Første linje i opmærkningen indeholder kommandoer til at formatere tabellen. Den har kun dobbelt rørtegn i starten af linjen.

Enkel tabel
|| border=1
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
|| celle 1 || celle 2 ||
celle 1celle 2celle 3
celle 1celle 2

Overskriftceller kan laves ved at sætte et ! som første tegn i cellen. Bemærk at disse er tabeloverskrifter, ikke overskrifter, så man kan ikke bruge !!, !!!, osv.

Tabeloverskrifter
|| border=1
||! celle 1 ||! celle 2 ||! celle 3 ||
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
celle 1celle 2celle 3
celle 1celle 2celle 3

En tabel kan have en tabeltekst, angivet med ||!tabeltekst!||. En tabeltekst skal angives før andre rækker i tabellen.

Tabeltekst
|| border=1
||! En særlig tabel !||
||! celle 1 ||! celle 2 ||! celle 3 ||
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
En særlig tabel
celle 1celle 2celle 3
celle 1celle 2celle 3

Formatering af celleindhold

Celleindhold kan justeres til venstre, centreret, eller til højre.

 • For at venstrejustere indhold, placer celleindholdet ved siden af de indledende ||.
 • For at centrere indhold, tilføj et mellemrum før og efter celleindholdet.
 • For at højrejustere indhold, placer et mellemrum før celleindholdet, og sørg for at der ikke er nogle mellemrum mellem celleindholdet og de afsluttende ||.
Cellejustering
|| border=1 width=100%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcentrerethøjrejusteret
Standard cellejustering
|| border=1 width=100%
||!cellestandard||!celle til venstre ||
||standardjusteret||venstrejusteret ||
cellestandardcelle til venstre
standardjusteretvenstrejusteret

Bemærk at overskriftceller og detaljecelle har forskellige standardjusteringer.

For at få en selle til at strække sig over flere kolonner, efterfølg cellen med tomme celler. (I øjeblikket er der ingen opmærkning til at strække celler over flere rækker.)

Kolonnestrækning
|| border=1 width=100%
|| |||| højre kolonne ||
|| || midterste kolonne ||||
|| venstre kolonne ||||||
|| venstre kolonne || midterste kolonne || højre kolonne ||
 højre kolonne
 midterste kolonne
venstre kolonne
venstre kolonnemidterste kolonnehøjre kolonne

Tabelattributter

En linje der starter med ||, men som ikke har en afsluttende ||, indstiller tabelattributterne, for enhver efterfølgende tabel. Disse attributter kan styre tabellens størrelse og placering, rammer, baggrundsfarve, og celleafstand. (Faktisk er disse blot standard HTML-attributter, som placeres i <table>-mærket.)

Brug attributten width= til at indstille tabellens bredde, enten ved at bruge en procentværdi, en absolut størrelse, eller *.

Tabelbredde
|| border=1 width=100% 
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
|| c1 || cellecellecellecelle2 || celle 3 ||
celle 1celle 2celle 3
c1cellecellecellecelle2celle 3

Attributten border= indstiller rammernes størrelse i tabellen.

Indrammet tabel
|| border=10 width=70%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || cantreret || højrejusteret||
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcantrerethøjrejusteret
Rammeløs tabel
|| border=0 width=70%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcentrerethøjrejusteret

Brug align=center, align=left, og align=right til at centrere, venstre- eller højrejustere en tabel. Bemærk at align=left og align=right laver en flydende tabel, så tekst ombrydes omkring tabellen.

Tabeljustering: center
|| border=1 align=center width=50%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
Bemærk hvordan tekst ikke ombrydes omkring en tabel der bruger "align=center".
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcentrerethøjrejusteret

Bemærk hvordan tekst ikke ombrydes omkring en tabel der bruger "align=center".

Tabeljustering: venstre
|| border=1 align=left width=50%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
Bemærk hvordan tekst ombrydes til højre omkring en tabel der bruger "align=left".
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcentrerethøjrejusteret

Bemærk hvordan tekst ombrydes til højre omkring en tabel der bruger "align=left".

Tabeljustering: højre
|| border=1 align=right width=50%
||!celle 1   ||! celle 2 ||!    celle 3||
||venstrejusteret || centreret || højrejusteret||
Bemærk hvordan tekst ombrydes til venstre omkring en tabel der bruger "align=right".
celle 1celle 2celle 3
venstrejusteretcentrerethøjrejusteret

Bemærk hvordan tekst ombrydes til venstre omkring en tabel der bruger "align=right".

Bemærk: at få en tabel til at venstrejustere (men ikke "flyde til venstre") kræver CSS, som i

||style="margin-left:0px;"

Attributten bgcolor= indstiller en tabels baggrundsfarve. I øjeblikket er der ingen måde at indstille farven på individuelle rækker eller celler i denne type tabel (men se Cookbook:FormattingTables).

|| border=1 align=center bgcolor=yellow width=70%
||!celle 1  ||! celle 2 ||!   celle 3||
||venstrejuster || centrere || højrejuster||
celle 1celle 2celle 3
venstrejustercentrerehøjrejuster

Hvordan laver jeg en enkel tabel?

Tabeller laves ved at bruge dobbelte rørtegn: ||. Linjer der starter med denne opmærkning angiver rækker i en tabel; inden for sådanne linjer bruges dobbeltrøret til at afgrænse celler. I eksemplerne herunder er der tilføjet en ramme for illustration (standarden er ingen ramme).

Enkel tabel
|| border=1 rules=rows frame=hsides
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
celle 1celle 2celle 3
celle 1celle 2celle 3

Hvordan laver jeg celleoverskrifter?

Overskriftceller kan laves ved at sætte ! som det første tegn i en celle. Bemærk at disse er tabeloverskrifter, ikke overskrifter, så man kan ikke bruge !!, !!!, osv.

Tabeloverskrifter
|| border=1 rules=cols frame=vsides
||! celle 1 ||! celle 2 ||! celle 3 ||
|| celle 1 || celle 2 || celle 3 ||
celle 1celle 2celle 3
celle 1celle 2celle 3

Hvordan får jeg en tabel med tynde linjer og mere afstand til indholdet?

"Tynde linjer" er finurlige og afhænger af browseren, men følgende virker i Firefox og IE (Nov. 2009):

Tynde linjer og celleafstand
||border="1" style="border-collapse:collapse" cellpadding="5" width=66%
||!Overskrift ||! Overskrift || '''Overskrift'''||
||celler  || med  ||   afstand||
||     ||    ||       ||
OverskriftOverskriftOverskrift
cellermedafstand
   

Hvordan laver jeg en avanceret tabel?

Se tabeldirektiver

Mine tabeller er som standard centreret. Når jeg prøver at bruge '||align=left' bliver de ikke ventrejusteret som forventet.

Brug ||style="margin-left:0px;" i stedet.

Hvordan kan jeg angive kolonners bredde?

Du kan angive bredderne med brugerdefineret typografi, se Cookbook:FormattingTables og $TableCellAttrFmt. Tilføj i config.php : $TableCellAttrFmt = 'class=col$TableCellCount';

Og tilføj i pub/css/local.css :
table.column td.col1 { width: 120px; }
table.column td.col3 { width: 40px; }

Hvordan kan jeg vise et dobbelt rør "||" i celletekst, ved at bruge enkel tabelopmærkning?

Undvig det med [=||=] for uændret at vise ||.

Hvordan anvender jeg typografi for elementer i tabellen, som en ID til tabelrækken, eller en class/style til en TD?

Se $WikiStyleApply.


Oversættelse af PmWiki.Tables - Original side på PmWikiDa.Tables - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.Tables: 2014-10-28 14:05
PmWiki.Tables: 2024-01-23 10:58