Tekstformateringsregler

Denne side giver en mere fuldstændig liste over nogle af de opmærkningssekvenser der er tilgængelige i PmWiki. Bemærk at det er nemt at oprette og redigere sider uden at bruge noget af opmærkningen herunder, men hvis du nogensinde får brug for det, er de her.

For at eksperimentere med reglerne er du velkommen til at redigere sandkassen.


Afsnit

For at lave afsnit skal du blot indtaste tekst. Brug en blank linje til at starte et nyt afsnit.

Ord på to linjer i træk ombryder og udfylder efter behov (den normale opførsel for XHTML). For at deaktivere automatisk udfyldelse, brug direktivet (:linebreaks:) oven over afsnittet.

 • Brug \ (enkelt baglæns skråstreg) i enden af en linj for at føje den nuværende linje til den næste.
 • Brug \\ (to baglæns skråstreger) i enden af en linje for at fremtvinge et linjeskift.
 • Brug \\\ (tre baglæns skråstreg) i enden af en linje for at fremtvinge 2 linjeskift.
 • Brug [[<<]] for at fremtvinge et linjeskift der blankstiller flydende elementer.

Indrykkede afsnit (Citater)

Pile (->) i starten af et afsnit kan bruges til at lave et indrykket afsnit. Flere bindestreger i begyndelsen (--->) laver større indrykninger.

->Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.

Omvendte pile (-<) i starten af et afsnit kan bruges til at lave afsnit med hængende indrykning. Flere bindestreger i starten (---<) får al teksten til at rykke ind.

-<Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.
--<Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel ornare dui. Etiam quis eros quam. Phasellus nec fringilla ligula. Vivamus gravida laoreet molestie.

Tekstblokke hvor (:linebreaks:) er blevet anvendt, kan indrykkes ved at foranstille første linje i blokken med indrykningspile (->) og flugte efterfølgende linjer under den første. En linje der ikke er indrykket, stopper blokindrykningen. Se et eksempel på siden Cookbook:Markup Tricks.

Punktlister og nummererede lister

Punktlister laves ved at taste stjerner i starten af linjen. Nummererede lister laves ved at taste havelåger (#) i starten af linjen. Flere stjerner/havelåger forøger punktets niveau:

* Første niveau listeelement
** Andet niveau listeelement
### Ordn dette
#### Og dette (valgfrit)
### Så dette
** Endnu et listeelement på andet niveau
* Et element på første niveau: madlavning
## Forbered eksperimentet
### Udpak poptærten
### Læg poptærten i brødristeren
## Begynd at opvarme poptærten
## Træd tilbage
 • Første niveau listeelement
  • Andet niveau listeelement
   1. Ordn dette
    1. Og dette (valgfrit)
   2. Så dette
  • Endnu et listeelement på andet niveau
 • Et element på første niveau: madlavning
  1. Forbered eksperimentet
   1. Udpak poptærten
   2. Læg poptærten i brødristeren
  2. Begynd at opvarme poptærten
  3. Træd tilbage
# En liste afsluttes
af første linje som ikke er en liste.
# En liste kan også afsluttes med Undvigesekvensen [@[==]@]
[==]
# Fortsæt et listeelement ved at
 flugte teksten med foranstillede blanktegn.
# Brug et tvungent linjeskift \\
 til at fremtvinge et linjeskift i dine listeelementer.
 1. En liste afsluttes

af første linje som ikke er en liste.

 1. En liste kan også afsluttes med Undvigesekvensen [==]

 1. Fortsæt et listeelement ved at flugte teksten med foranstillede blanktegn.
 2. Brug et tvungent linjeskift
  til at fremtvinge et linjeskift i dine listeelementer.
## Tekst mellem listeelementer kan få nummerering til at genstarte
## %item value=3% det kan håndteres
 1. Tekst mellem listeelementer kan få nummerering til at genstarte
 2. det kan håndteres

Se også: PmWiki:ListStyles, Cookbook:WikiStylesPlus.

Definitionslister

Kraftfuld ny* funktion
Når du definerer begreber, så brug denne opmærkning
PmWiki genkender dem som Sidetekstvariable
som du kan bruge på enhver side, eller i Sidelister.
* Tilføjet i PmWiki version 2.2.0

Definitionslister laves ved sætte koloner i venstre margin (og mellem hvert begreb og definition):

:begreb:definition af begreb
begreb
definition af begreb

Regler for blanktegn

Blanktegnsindrykning i lister. En linje der starter med blanktegn og flugter med et tidligere listeelement (punktlisteelement, nummerlisteelement, eller definitionslisteelement), anses for at være "inden i" det listeelement. Tekst ombryder som normalt, og direktivet (:linebreaks:) respekteres.

# Første niveau element\\
 Blanktegn bruges til at fortsætte elementet på en ny linje
# Endnu et element på første niveau
 # Blanktegn kombineret med en enkelt # for at lave et nyt element, et niveau dybere
 1. Første niveau element
  Blanktegn bruges til at fortsætte elementet på en ny linje
 2. Endnu et element på første niveau
  1. Blanktegn kombineret med en enkelt # for at lave et nyt element, et niveau dybere

Denne regel gælder også for definitionslister, men kun antallet af indledende koloner har betydning for de følgende blanktegnsindrykkede linjer.

:Element: Definitionstekst
 spredt over flere
 linjer
::Underelement: Samme type
 definition over
 flere linjer
Element
Definitionstekst spredt over flere linjer
Underelement
Samme type definition over flere linjer

Herudover behandles linjer der starter med blanktegn, som forudformateret tekst, som bruger en monospace skrifttype, og som ikke genererer linjeskift, undtaget hvor det bogstaveligt er anført i opmærkningen. Bemærkning til administratorer: Startende med version 2.2.0-beta41 kan denne funktion ændres via $EnableWSPre. (En anden måde at lave forudformaterede tekstblokke er ved at bruge opmærkningen [@...@].)

Vandret linje

Fire eller flere bindestreger (----) i starten af en linje, laver en vandret linje.

Fremhævning og tegnformatering

 • Indsæt tekst i fordoblede enkelte anførselstegn (''tekst''), altså to apostroffer, for fremhævning (sædvanligvis kursiv)
 • Indsæt tekst i tredoblede enkelte anførselstegn ('''tekst'''), altså tre apostroffer, for stærk (sædvanligvis fed)
 • Indsættekst i fem enkelte anførselstegn ('''''tekst'''''), eller tredobbelte indeni dobbelte (fem apostroffer), for stærk fremhævning (sædvanligvis fed kursiv)
 • Indsættekst i fordoblede snabel-a-tegn (@@tekst@@) for monospace-tekst
 • Brug [+stor+] for stor tekst, [++større++] for større, [-lille-] for lille tekst, og [--mindre--] for mindre.
 • Fremhævning kan bruges flere gange i en linje, men kan ikke strække sig over linjegrænseopmærkning (du kan ikke lave et afsnitsskift midt i en fed tekst).
 • '~kursiv~' and '*fed*' er tilgængelige hvis de er aktiveret i config.php

Anden typografi

'+stor+', '-lille-', '^hævet^', '_sænket_', 

{+indsæt eller understreg+},

{-slet eller gennemstreg eller udstreg-}

stor, lille, hævet, sænket,

indsæt eller understreg,

slet eller gennemstreg eller udstreg

 • `WikiWord neutralisering af WikiWord

Se også Wiki Styles for avancerede muligheder for tekstformatering.

Referencer

 • Brug ord og udtryk i dobbelte firkantede paranteser (fx [[tekstformateringsregler]]) for at lave links til andre sider på denne wiki.
 • På nogle installationer af PmWiki, kan sammenføjede ord med stort begyndelsesbogstav (fx WikiWords) også bruges til at lave referencer til andre sider, uden behovet for de dobbelte firkantede paranteser.
 • Start URLer med "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", eller "news:" for at lave links automatisk, som i http://www.pmichaud.com/toast.
 • URLer der slutter med .gif, .jpg, eller .png vises som billeder på siden.
 • Links med vilkårlig tekst kan laves med enten [[mål | tekst]] eller [[tekst -> mål]]. Tekst kan være en URL til et billede, hvorved billedet bliver et link til den eksterne url eller WikiWord.
 • Ankermål inden for sider (#-links) kan laves ved at bruge [[#mål]].

Se Links for detaljer.

Overskrifter

Overskrifter laves ved at sætte et udråbstegn (!) i venstre margin. Flere udråbstegn øger overskriftens niveau. For eksempel,

!! Overskrift Niveau 2
!!! Overskrift Niveau 3
!!!! Overskrift Niveau 4
!!!!! Overskrift Niveau 5

Overskrift Niveau 2

Overskrift Niveau 3

Overskrift Niveau 4

Overskrift Niveau 5

Bemærk at overskrift niveau 1 allerede bruges til sidetitel (i hvert fald i PmWikis skin), så du bør starte med overskrift niveau 2, for at lave websider der er velformede og optimeret til søgemaskiner.

Se Cookbook:Numbered Headers for nummererede overskrifter.

Undvigesekvenser

Alt mellem [= og =] bliver ikke fortolket af PmWiki, men afsnit bliver omformateret. Det gør det muligt at deaktivere særlige fortolkninger af formatering, og at neutralisere WikiWords som ikke er links (endnu nemmere er at bruge en tick ` foran, som `WikiWord).

Til forudformaterede tekstblokke, brug opmærkningen [@...@]. Den hverken omformaterer afsnittet eller behandler wiki-opmærkning:

[@
Kode placeres her, som [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #bare noget kode
@]
Kode placeres her, som [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #bare noget kode

Flerlinje-[@...@] er en blokopmærkning, og for at ændre typografien af disse forudformaterede tekstblokke, er du nødt til at anvende en "block"-WikiTypografi.

%block blue%[@
 Skrifttypefarven på
 denne tekst er blå
@]
 Skrifttypefarven på
 denne tekst er blå

Det er også brugbart at bruge [= =] inden for andre wikistrukturer, da det tillader linjeskift i tekstværdier. Eksemplet herunder viser hvordan man inkluderer en flerlinjeværdi i et skjult formularfelt.

(:input hidden message "[=Linje1
Linej2=]":)

Kommentarer

(:comment Noget information:) kan være meget venligt over for efterfølgende forfattere. Særligt omkring komplicerede stykker opmærkning.

Særlige tegn

Tabeller

Tabeller defineres ved at indsætte celler i '||'. En celle med indledende og afsluttende mellemrum bliver centreret; en celle med indledende mellemrum bliver højrejusteret; alle andre celler bliver venstrejusteret. En tom celle får den foregående celle til at strække sig over flere kolonner. (Der er i øjeblikket ingen mekanisme til at strække sig over flere rækker.) En linje der starter med '||' angiver tabelattributterne for efterfølgende tabeller Et'!' som første tegn i en celle giver fremhævning, som kan bruges til at lave overskrifter.

||border=1 width=50%
||!Tabel||!Overskrift||!Eksempel||
||!Venstre || Center ||  Højre||
||A    ||! a B ||    C||
||     || enkelt ||     ||
||     || strække over flere ||||
TabelOverskriftEksempel
VenstreCenterHøjre
Aa BC
 enkelt 
 strække over flere

Se Tabeldirektiver for avancerede tabeller.

Kan du ikke finde det her?

Se Markup Master Index.


Oversættelse af PmWiki.TextFormattingRules - Original side på PmWikiDa.TextFormattingRules - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.TextFormattingRules: 2015-01-13 17:04
PmWiki.TextFormattingRules: 2024-01-19 12:01