Pàgina wiki

Una Pàgina wiki és el bloc bàsic de construcció d'un WikiWikiWeb que conté text i imatges. Per més informació feu una ullada a les estructures wiki i WikiWikiWeb.

Les pàgines wiki poden tenir una plantilla d'edició per tal de presentar un contingut inicial, per més informació feu una ullada a Cookbook:Edit Templates Specify a wiki page or pages to use as a template when a new page is created.

Les pàgines wiki s'emmagatzemen en fitxers de text individuals, per més informació feu una ullada a Page File Format i Flat File Advantages.


Traducció de PmWiki.WikiPage - Retroenllaços
Darreres modificacions:
PmWikiCa.WikiPage: 10 de setembre del 2011 a les 16:30h
PmWiki.WikiPage: 10 de setembre del 2011 a les 16:08h