WikiWikiWeb

WikiWikiWeb е система "отворена за редактиране", в която ударението е върху авторството и сътрудничеството, а не толкова върху преглеждането на интернет страници. ...

WikiWikiWeb