Ukážková lokalizácia konfiguračného súboru

Nižšie môžete nájsť vzorový súbor pre prispôsobenie PmWiki pre váš vlastný jazyk.
Toto bude zahrnuté na konci vášho súboru local/config.php.

Definujte svoju vlastnú hodnotu a odstráňte úvodné # pre aktiváciu ktoréhokoľvek príkazu.

Obsahuje premenné a údaje, ktoré nemožno nastaviť priamo v XLPage

Ako príklad, môžete vidieť túto stránku vo francúzštine:

Pozri tiež

Obsah textového súboru pre vloženie do config.php

 
##---------------lokalizácia -----------------------------------

# XLPage('sk','PmWikiSk.XLPage'); #'lc' je tu názov stránky napr. 'fr'
# XLPage('sk','PmWikiSk.XLPageCookbook');

##-- Reťazce a stránky ---------------------------

# $DefaultGroup = 'VašeWiki'; # Predvolená skupina, predvolený názov 'Main'
# $DefaultName = 'SkHomePage'; # Domovská stránka akejkoľvek skupiny, predvolená 'DomovskáStránka'
# $TimeFmt = "%d/%m/%Y %H:%M"; # Formát dátum/hodina, tu európsky
# $AuthorGroup='SkProfiles'; # Názvy skupiny autorov, predvolene 'Profiles'
# $AuthorRequiredFmt = 'Napíšte vaše meno/ident'; #Keď je vyžadované meno autora

##-- Správa stránok ------------------

# $DefaultPageTextFmt = 'Stránka $Name neexistuje'; # Zastaralé ? 
# $PageNotFound = 'PmWikiSk.SkPageNotFound'; #Presmerovanie keď stránka nie je nájdená
## Výraz použitý na označenie toho, že stránka bude vymazaná
# $DeleteKeyPattern = "^\\s*Skdelete\\s*$";
# $PageRedirectFmt = '<p><i>presmerované z $FullName</p>';

## Definícia posledných zmenených stránok (RecentChanges)
# $RecentChangesFmt = array(
# '$DefaultGroup.SkAllRecentChanges' => 
#  '* [[$Group.$Name]] . . . $CurrentTime $[by] $AuthorLink',
# '$Group.SkRecentChanges' =>
#  '* [[$Group/$Name]] . . . $CurrentTime $[by] $AuthorLink'); 

## Definícia posledných nahratí ... 
# $RecentUploads = array( # ... neskôr

## Preddefinované lokálne štýly
# $WikiStyle['SkBlack']['color'] = 'black';
# $WikiStyle['SkWhite']['color'] = 'white';
# $WikiStyle['SkRed']['color'] = 'red';
# $WikiStyle['SkGreen']['color'] = 'green';
# $WikiStyle['SkBlue']['color'] = 'blue';
# $WikiStyle['SkYellow']['color'] = 'yellow';
# $WikiStyle['SkGray']['color'] = 'gray';
# $WikiStyle['SkSilver']['color'] = 'silver';
# $WikiStyle['SkMaroon']['color'] = 'maroon';
# $WikiStyle['SkPurple']['color'] = 'purple';
# $WikiStyle['SkNavy']['color'] = 'navy';

##-- Skupiny a stránky vylúčené z vyhľadávania ----------------

# $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkSearchWiki$!'; 
# $SearchPatterns['default'][] = '!\\.Sk(All)?Recent(Changes|Uploads)$!';
# $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkHomePage$!';
# $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkSideBar$!';
# $SearchPatterns['allgroups'] = $SearchPatterns['default'];
# $SearchPatterns['default'][] = '!^PmWiki\\.!'; # vylúčenie skupiny PmWiki
# $SearchPatterns['default'][] = '!^AWikiGroup\\.!';
# etc.

## Vylúčenie skupiny PmWiki je možné ak lokálny preklad
## je relatívne úplný. Znamená to, že môžete pristupovať k
## stránkam, ale nebude ich vidieť v predvolenom vyhľadávaní ani
## v zoznamoch stránok. Pre povolenie vyhľadávania v tejto skupine, vo vyššie uvedenom príklade,
## je vytvorené pole 'allgroups', pre povolenie širších
## hľadaní/zoznamov ako :
## (:pagelist group=PmWiki list=allgroups:)
## alebo pre pridanie vo vyhľadávaní 'list=allgroups' k prehľadať všetko 

##-- Moduly ------------------------------------------------------

##- Ak je načítaný modul PageRefCount --
# $PageRefCountFmt = "<h1>Cross references</h1><p>"; # Názov stránky
# $RefCountTimeFmt = "<small>%d-%b-%Y %H:%M</small>"; # Formát dátumu
# Ostatné reťazce možno modifikovať iba v kóde modulu refcount. 
# v tom prípade, použijte kópiu refcount vo vašom lokálnom adresári.

## Reťazce pre mailové správy. Používajú iba administrátori, nie je kritické...
# $MailPostsMessage = "Posledné modifukácie vášho Wiki systému:\n 
#($ScriptUrl/$DefaultGroup/SkAllRecentChanges)\n\n\$MailPostsList\n";
# $MailPostsSubject = "$WikiTitle : Posledné zmeny vášho systému wiki";
# $MailPostsTimeFmt = $TimeFmt;
# $MailPostsItemFmt = ' * $FullName . . . $PostTime SkBy $Author';

##- ak je načítaný skript urlapprove --
$ApprovedUrlPagesFmt = array('$DefaultGroup.SkApprovedUrls');

##-- Dokumentačné veci -------------------------------------------

## Toto definuje stránky, kde sú popísané Premenné. 
## Stránky budú existovať vo vašom jazyku
#$VarPagesFmt = array('PmWikiSk.Variables','PmWikiSk.BasicVariables',
# 'PmWikiSk.LayoutVariables','PmWikiSk.LinksVariables',
# 'PmWikiSk.EditVariables','PmWikiSk.UploadVariables',
# 'PmWikiSk.AutresVariables','PmWikiSk.MailPosts');. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.SampleConfigFileLocalization - Backlinks

Posledné zmeny:
PmWikiSk.SampleConfigFileLocalization: 10. 09. 2011, 16:36