Links

En nøglefunktion i wiki-baserede systemer, er hvor nemt det er at oprette hyperlinks (eller kort links) i teksten i et dokument. PmWiki har flere mekanismer til at oprette sådanne links.

Links til andre sider i wikien

For at oprette et internt link til en anden side, skal man blot omgive sidens navn med dobbelte firkantede paranteser, som i [[wiki sandbox]] eller [[installation]]. Det giver links til hhv wiki sandbox og installation.

PmWiki opretter et link ved at bruge teksten inde i de dobbelte firkantede paranteser. Det gør den ved at fjerne mellemrum mellem ordene, og automatisk at give hvert ord, efter et mellemrum eller anden tegnsætning (som ~), stort begyndelsesbogstav. På den måde vises [[Wiki Sandbox]], [[wiki sandbox]], og [[WikiSandbox]] forskelligt, men opretter det samme link til siden med navnet WikiSandbox. Eller med andre ord, PmWiki opretter automatisk linkstinavnet ved at bruge sidenavnet i CamelCase, men "linkteksten" bliver vist i det format du har indtastet.

Nogle PmWiki-websteder (standard ikke) genkender automatisk ord skrevet i CamelCase, kaldet WikiOrd som et link til en side af samme navn.

Links med en anden linktekst

Der er tre måder at få en anden linktekst:

 1. Skjul linktekst. Linktekst i (parantes) vises ikke, så [[(wiki) sandbox]] linker til WikiSandbox men vises som sandbox. I adresser der faktisk indeholder paranteser, brug %28 og %29 http://www.example.com/linkmed%28parentes%29.
 2. Skift linktekst. Du kan angive en anden linktekst efter en lodret parantes, som i [[WikiSandbox | et legeområde]], eller du kan bruge en pil (->) til at vende rækkefølgen af linktekst og mål, som i [[et legeområde -> WikiSandbox]]. Begge links vises som et legeområde.
 3. Vis sidetitel i stedet for sidenavn. Brugen af særlige tegn i sidenavnet er ikke et problem for PmWiki, men på nogle servere er det måske bedre kun at bruge bogstaverne A-Z i sidens "navn" (som også er et filnavn), og sætte sidens "titel" til de udvidede eller internationale tegn, med direktivet (:title SideTitel:) inden i siden. Sidetitlen kan vises i stedet for sidenavnet med linkopmærkningen [[Sidenavn|+]], fx indeholder siden BasicEditing direktivet (:title Grundlæggende PmWiki-redigeringsregler:), med det resultat at et link skrevet som [[BasicEditing|+]], bliver vist som Grundlæggende PmWiki-redigeringsregler.
  Siden PmWiki version 2.2.14 virker dette også for de tekniske sider der har en indgang i XLPage, uden at det er nødvendigt at tilføje direktivet (:title Sidetitelnavn:) i den side (for flere detaljer, se Localization.Localization).

I tillæg til de ovenstående måder, kan man tilføje en endelse, i slutningen af et link, som bliver en del af linkteksten, men ikke en del af målsidens navn. Bemærk: Denne funktion virker i øjeblikket ikke med opmærkningen [[Sidenavn|+]]

Hvad man skal skrive

Hvordan det ser ud

 [[(wiki) sandbox]]
 [[(wiki) sandbox]]es
 [[WikiSandbox | wikisandkasse]],
 [[WikiSandbox | wikisandkasse]]r
 [[BasicEditing | +]]
 sandbox
 sandboxes
 wikisandkasse,
 wikisandkasser
 Grundlæggende PmWiki-redigeringsregler

Links med værktøjstip

Fra version 2.2.14 kan PmWiki vise værktøjstiptitler med følgende format:

eksternt link[[http://pmwiki.org"ekstern værtøjstiptitel" | eksternt link ]]fx eksternt link eller http://pmwiki.org
internt link[[http://pmwiki.org"intern værtøjstiptitel" | internt link ]]fx internt link eller Links
Ankerlinks[[#navn"ankerværktøjstiptitel"|ankerlinktekst]] (siden Version 2.2.48)fx ankerlinktekst eller #navn
InterMap-link[[Wikipedia:Wiki"værtøjstiptitel"| InterMap-link ]]fx InterMap-link eller Wikipedia:Wiki
linket billede[[Attach:000962.png"værtøjstiptitel" | Attach: link]]fx Attach:000962.png? eller Attach:000962.png?
inline billedeAttach:000962.png"værtøjstiptitel"fx Attach:000962.png"værtøjstiptitel"

Links til sider der ikke findes

Links til en side der ikke findes? vises på en særlig måde, for at invitere andre til at oprette siden. Se Oprettelse af nye sider for at lære mere.

Links til sider i andre wikigrupper

Links, som skrevet ovenover, er links mellem sider i den samme gruppe. For at oprette et link til en side i en anden gruppe, tilføj den anden gruppes navn, sammen med et punktum eller en skråstreg, som præfiks til sidenavnet. For eksempel kan links til Main/WikiSandbox skrives som:

Hvad man skal skrive

Hvordan det ser ud

* [[Main.WikiSandbox]]
* [[Main/WikiSandbox]]
* [[(Main.Wiki)Sandbox]]
* [[Main.WikiSandbox | linktekst]]
* [[Main.WikiSandbox | +]]

For at linke til en gruppes "standardhjemmeside", kan sidenavnet udelades:

* [[Main.]]
* [[Main/]]

Se WikiGroup for at lære mere om PmWiki-grupper.

Kategorilinks

Kategorier er en måde at organisere og finde relaterede sider. Ideen er at hver side der falder inden for et bestemt emneområde, bør have et link til en fælles side, der indeholder links til andre sider om det emne. Disse fælles sider laves i den særlige gruppe Category, og derfor kaldes disse emneområder for "kategorier".

Det er nemt at tilføje en side til kategorien Emne, ved at tilføje opmærkningen [[!Emne]] et eller andet sted på siden. Det opretter et link til siden Category.Emne. Så [[!Emne]] er en slags linkgenvej til siden Category.Emne. Se Categories for at lære mere.

Links til brugersider

På samme måde er [[~Forfatter]] en linkgenvej til siden Forfatter i den særlige gruppe Profiles. PmWiki opretter automatisk denne type link for den nuværende forfatter, når den støder på tre tildetegn (~) i træk (~~~) i sideteksten. Den nuværende forfatter er navnet i "Forfatter"-feltet, når du opretter eller redigerer en side. Den nuværende dato og tid tilføjes når der findes fire tildetegn i træk (~~~~).

Så, når Forfatter-feltet indeholder "Forfatter":
Bliver opmærkningen ~~~ erstattet af: Forfatter?
Og opmærkningen ~~~~ bliver erstattet af: Forfatter? October 10, 2010, at 04:50 PM

Linkgenveje

[[Sidenavn|#]] opretter et reference-link, som vist længere nede[1].

Links til bestemte steder inden for en side -- "ankre"

For at angive et sted, eller bogmærke, inden for en side, hvortil du kan springe direkte, brug opmærkningen [[#navn]]. Det opretter et "anker" som unikt identificerer det sted i siden. For derefter at få et link til at springe direkte til det anker, brug en af følgende opmærkninger:

 • [[#navn|linktekst]] inden for samme side, eller
 • [[Sidenavn#navn]] eller [[Sidenavn#navn|linktekst]] for et sted på en anden side
 • Formen [[Sidenavn(#navn)]] kan være praktisk til at skjule linkets ankertekst.

Her er for eksempel et link til sektionen Intermaps, længere nede.

Bæmærk:

 • Selve ankret skal starte med et bogstav, ikke et ciffer.
 • Et link til et anker skal staves på samme måde med store og små bogstaver som ankret selv.
 • Mellemrum er ikke tilladt i et anker: "[[#mit anker]]" virker ikke, "[[#mitanker]]" virker.
 • Alle ankernavne i en side bør være unikke.

Links til handlinger

For at linke til en bestemt handling for siden, brug [[{$FullName}?action=handlingsnavn|linknavn]].

Elsempler:

 • [[{$FullName}?action=edit|Rediger]] for at redigere
 • [[{$FullName}?action=diff|forskelle]] for forskelle.

Links udenfor wikien

Links til eksterne websteder (URLer)

Links til eksterne websteder, starter med et præfiks, som 'http:', 'ftp:', osv. Således linker både http://google.com/ og [[http://google.com/]] til Google. Som ovenover, kan en forfatter angive linkteksten ved at bruge den lodrette streg, eller pilesyntaksen, som i [[http://google.com/ | Google]] og [[Google -> http://google.com]].

Det er muligt at angive en "værtøjstiptitel" til det eksterne link, ved at tilføje den i anførselstegn efter adressen:

Linkets værtøjstiptitel er "PmWikis hjem"
[[http://www.pmwiki.org/"PmWikis hjem"|link]]

link

Hvis det eksterne link indeholder (paranteser), så undvig disse ved at bruge %28 for "(" og %29 for ")" :

[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_%28disambiguation%29 | link til "Wiki (disambiguation)" ]]

link til "Wiki (disambiguation)"

Opskriften Cookbook:FixURL gør det nemt at indkode paranteser og andre særlige tegn i linkadresser.

Links til intranetfiler (lokale filer)

Ikke alle browsere vil følge sådanne links (angiveligt følger nogle versioner af Internet Explorer dem). Du kan linke til et filsystem ved at inkludere præfikset 'file:///'. Så file:///S:\ProjPlan.mpp og [[Delt S-drev->file:///S:\]] er begge gyldige links. På et Windows-filsystem vil du måske bruge netværkssteder (fx \\server1\rodkatalog\underkatalog) i stedet for drevbogstaver, som måske ikke er konsistente på tværs af alle brugere. Ikke alle browsere vil følge sådanne links.

Se også Cookbook:DirList.

Linkkarakteristika

Links som referencer

Links kan også angives som Referencer, så målet vises som en anonym numerisk reference, i stedet for en tekstuel reference. Følgende opmærkning kan bruges til at lave sekventiel referencenummerering inden for en PmWiki-side:

Formatering af et link som: [[http://google.com |#]] giver [2] som link.

Efterfølgende forekomst af referencelinkformatet på samme side vil automatisk blive talt op, som i følgende eksempel: At indtaste [[http://pmwiki.com |#]] giver [3], [[#intermaps |#]] giver [4], osv. for efterfølgende referencelinks.

Intermaps

InterMap-links er også understøttet (se InterMap). Særligt kan InterMap-indtastningen bruges til at lave links der bruger relative eller absolutte stier på det nuværende websted (fx Path:../../etkatalog/foo.html eller Path:/katalog/noget.gif).

Links der åbner et nyt browservindue

For at få et link til at åbne i et andet vindue, brug %newwin%...%%:

Du kan også angive at links bør åbne i et nyt vindue via attributten %target=_blank%...%%:

Følgende link %target=_blank% http://pmichaud.com %%
vil åbne i et nyt vindue.

Følgende link http://pmichaud.com vil åbne i et nyt vindue.

Links der ikke bliver fulgt af robotter

Præfiks et link med %rel=nofollow% for at fortælle robotter og linktjekkere at de ikke skal følge linket.

Links og CSS-klasser

PmWiki tildeler automatisk klasser til flere forskellige typer links. Det tillader dig blandt andet at formatere hver type forskelligt.

Bemærk: Dette kan være en ufuldendt liste.

.selflink
Et link til den nuværende side. Praktisk til at vise "du er her".
.wikilink
Et link til en anden side indenfor wikien.
.urllink
Et link til en side udenfor wikien.

Bemærk

Bemærk: Standardopførslen af "+" ovenover, kan ændres til at vise titlen med mellemrum, i stedet for blot titlen, ved at tilføje følgende til config.php:

## [[target |+]] title links
Markup('[[|+', '<[[|',
 "/(?>\\[\\[([^|\\]]+))\\|\\s*\\+\\s*]]/e",
 "Keep(MakeLink(\$pagename, PSS('$1'),
         PageVar(MakePageName(\$pagename,PSS('$1')), '\$Titlespaced')
        ),'L')");

Hvordan opretter jeg et link der vil åbne som et nyt vindue?

Brug wikitypografien %newwin%, som i:

%newwin% http://example.com/ %%

http://example.com/

Hvordan opretter jeg et link der vil åbne et nyt vindue, og indstille det nye vindue?

Det kræverjavascript. Se Cookbook:PopupWindow.

Hvordan placerer jeg en mailadresse i en side?

Brug opmærkningen mailto:, som i en af følgende:

* mailto:minadresse@example.com
* [[mailto:minadresse@example.com]]
* [[mailto:minadresse@example.com | e-mail mig]]
* [[mailto:minadresse@example.com?subject=Et emne | e-mail mig]]
 • minadresse [snail] example [period] com
 • minadresse [snail] example [period] com
 • e-mail mig -> mailto:minadresse [snail] example [period] com
 • e-mail mig -> mailto:minadresse [snail] example [period] com?subject=Et emne

Opmærkningen [[mailto:mig@example.com?cc=enanden@example.com&bcc=ellers@example.com&subject=Forudindstillet emne&body=Forudindstillet krop | vis tekst]] =] lader dig angive flere parametre, som beskedkroppen og flere modtagere (virker måske ikke i alle browsere og e-mailklienter).

Se også Cookbook:DeObMail for information om at beskytte e-mailadresser fra spammere.

Hvordan kan jeg aktivere links til andre protokoller, som nntp:, ssh:, xmpp:, osv?

Se Cookbook:Add Url schemes How to get PmWiki to recognize additional URL schemes such as irc:, nntp:, etc.

Hvordan får jeg et WikiOrd til at linke til en ekstern side i stedet for til en wikiside?

Brug linkopmærkning. Der er to formater:

[[http://example.com/ | WikiOrd]]
[[WikiOrd -> http://example.com/]]

Hvordan finder jeg alle de sider der linker til en anden side (dvs., backlinks)?

I wikisøgeformularen, brug link=Gruppe.Side for at finde alle sider der linker til Gruppe.Side.

Brug muligheden link= i direktivet (:pagelist:), som i

(:pagelist link=EnSide list=all:)  -- viser alle links til EnSide
(:pagelist link={$FullName} list=all:) -- viser alle links til den nuværende side

Bemærk at (med nogle få undtagelser) bliver inkluderinger, betingelser, sidelister, søgeresultater, wikispor, og omdirigeringer ikke evalueret for Wikilinks, så ethvert link de putter på en side vil ikke blive fundet som backlinks. Alle andre direktiver og opmærkning, for eksempel links bragt til siden af (:pmform:), vil blive fundet.

Hvilke linkordninger understøtter PmWiki?

Se Linkordninger Link schemes supported by PmWiki

Hvordan åbner jeg eksterne links i et nyt vindue, eller markerer dem med et ikon?

Se Cookbook:External links Configure external links to open in a new window, have a "tooltip title", or use other CSS classes

Hvordan kan jeg bruge et billede som link?

Brug [[Side| Attach:billede.jpg ]] eller [[ http://websted | http://websted/billede.jpg ]] Se Billeder#links

Hvorfor følger min browser ikke lokale links til file://?

Af sikkerhedsårsager aktiverer browsere kun links til file:// hvis siden der indeholder linket selv er på det lokale drev. Med andre ord, de fleste browsere tillader ikke links til file:// fra sider som er hentet ved at bruge http://, såsom i et PmWiki-websted. Se også Cookbook:DirList for en måde at komme omkring problemet.


Oversættelse af PmWiki.Links - Original side på PmWikiDa.Links - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.Links: 2015-01-12 17:51
PmWiki.Links: 2024-04-26 14:04