Изтриване на страници

За да изтриете страница от PmWiki отворете да редактирате страницата и сменете цялото и съдържание само с думата delete.

Добра идея е да напишете бележка в полето за резюме защо изтривате страницата.

Моля, помогнете да се преведе останалото от DeletingPages