Основи на редактирането

За да редактирате страница щракнете върху хипервръзката "Редактиране" (или Edit), която се вижда някъде върху страницата. Обикновено горе, вдясно, но може да е и на друго място.

Възможно е страниците на някои сайтове да са защитени с пароли, ако е така ще се отвори първо страница, в която да въведете паролата за редактиране и след това ще се отвори страница, в която да редактирате.

За форматиране на текста спазвайте следните правила:

  1. Използвайте празни редове за граници между абзаците
  2. За да направите номериран списък поставяйте знак # в началото на редовете, или знака * за списък без номера
  3. За да сложите заглавие започнете реда с два или повече удивителни знаци !!, !!! и т.н.
  4. Част от текста става курсив, получер или получер курсив, като го заградите съответно с 2, 3 или 5 знака за апостроф '.
  5. Хипервръзка към друга страница от PmWiki се прави като се загражда името на страницата със двойни квадратни скоби [[ и ]].
  6. Хипервръзка към страница от друг сайт се прави като просто се напише пълния адрес на страницата, например http://example.com/.

За да опитате как се редактира страница и да се упражнявате може да използвате страницата Пясъчник. Смело можете да редактирате тази страница без да засегнете друго на сайта.

Примери за форматиране

Повече подробности - на английски. Моля, преведете останалото!