Enkel redigering

författare (lätt)

Sidorna på denna sida ingår i en s.k. WikiWikiWeb, vilket kortfattat innebär att alla som besöker hemsidan även kan ändra i innehållet, om än till en viss grad. För att ändra i innehållet klicka helt enkelt på Ändra som ska finnas någonstans på sidan, vanligtvis i sidhuvud eller sidfot. En del sidor som är nödvändiga är kan dock vara lösenordskyddade.

När du redigerar en sida ser du källkoden för just den sidan, inklusive alla formateringar. Grundformateringarna är relativt lätta;

 1. Lägg in en tom rad mellan två stycken
 2. För listor, placera ett # i början på varje ny rad för en numrerad lista, * i början för en punktlista
 3. För att skapa rubrik, placera ett ! före texten, !! för underrubrik och !!! för underunderrubrik
 4. För kursivt placera två apostrofer (') om var sida om ordet, ''exempel''. För fetstilt, placera tre stycken '''
 5. För att skapa interna länkar placera texten mellan dubbla hakparantes. T.ex. så blir [[EnkelRedigering]] länk till denna sidan, om ni länkar till ickeexisterande sidor så kan andra författare fylla i dessa senare
 6. För att länka extern så skriv helt enkelt in hela adressen, tex. http://www.example.com/

Om du vill testa formateringarna utan att ändra i befintliga sidor kan ni göra detta på Test sida. Du kan ändra i sidan utan att ändra någon viktig information på sidan. Om du lägger till eller ändrar befintlig material är det god sed att skriva under vem som gjort detta. '~~~' skriver ut namnet du angavt som författare.

Exempel

Tabellen nedan visar många av de viktigaste formateringarna du har användning av när du redigerar en sida. Vänsterkolumnen visar effekten av formateringen, högerkolumnen visar källkoden.

Vanlig formatering

Hur det blir

Hur det skrivs

En enkel radbrytning ändrar inte i layouten.

En enkel radbrytning
ändrar inte i layouten.

En författare måste placera en tom rad

för att skapa ett nytt stycke. För en radbrytning, placera två backslash
i slutet av raden.

En författare måste placera en tom rad

för att skapa ett nytt stycke.
För en radbrytning, placera två backslash\\
i slutet av raden.
 • Listor byggs upp av asterisker (*)
  • Fler * skapar underrubriker
   • Listan bryts vid den

första raden utan *

 1. Numrerad lista
 2. är också möjlig.
  • Och listor kan blandas
* Listor byggs upp av asterisker (*)
** Fler * skapar underrubriker
*** Listan bryts vid den
första raden utan *

# Numrerad lista
# är också möjlig.
** Och listor kan blandas
 • Ett backslash i slutetav en rad koppla ihopraden med den föregående
 • Två backslash
  skapar en ny rad
 • Tre backslas

  skapar tre rader
* Ett backslash i slutet\
av en rad koppla ihop\
raden med den föregående
* Två backslash\\
skapar en ny rad
* Tre backslash\\\
skapar tre rader
En 'pil' flyttar in stycket
Ju längre pil, ju längre in
En pil åt andra hållet görså att första raden hänger utanfördem andra
->En 'pil' flyttar in stycket
-->Ju längre pil, ju längre in

--<En pil åt andra hållet gör\
så att första raden hänger utanför\
dem andra
Definitions lista
lista över definitioner
Ämne
ämnets definition
Annat ämne
och dess definition
Nytt ämne i definitionen
definition
:Definitions lista:lista över definitioner
:Ämne:ämnets definition
:Annat ämne:och dess definition
::Nytt ämne i definitionen:definition
 Rader som börjar med ett
tomrum formateras precis
 som det ser ut i källkoden.
 Rader som börjar med ett
 tomrum formateras precis
 som det ser ut i källkoden.

Denna text är centrerad

Denna text är högerjusterad

%center% Denna text är centrerad

%right% Denna text är högerjusterad

Fyra eller fler streck i början av en rad skapar


en horisontell linje

Fyra eller fler streck i
början av en rad skapar
----
en horisontell linje

Länkar

Hur det blir

Hur det skrivs

Teständra i Main.WikiSandbox

 • Text i dubbla hakparantes blir länkar
 • Ord får automatiskt stor bokstav i rubriken
Teständra i [[Main.WikiSandbox]]

Teständra i wikisandbox

 • Text efter | används som beskrivning av länken
Teständra i [[Main.WikiSandbox | wikisandbox]]

Teständra i Main.WikiSandboxn

Teständra i WikiSandbox

 • Text kort efter hakparantesen läggs till i länken
 • Test inom parantes gömmer det
Teständra i [[Main.WikiSandbox]]n

Teständra i [[(Main.)WikiSandbox]]

Vad är en Computer (Dator) egentligen?

 • Det finns färdiga länkar till sökmotorer, t.ex. google, wikipedia och susning.
 • Paranteser kan gömma dessa också
%newwin%What's an
Vad är en [[(Wikipedia:)Computer]] (Dator) egentligen?

Externa länkar kan skrivas

 1. med enbart adressen: http://www.pmwiki.org
 2. med länktext: PmWiki
 3. numrerad: [1] [2]
Externa länkar kan skrivas
# med enbart adressen: http://www.pmwiki.org
# med länktext: [[http://www.pmwiki.org | PmWiki]]
# numrerad: [[http://www.pmwiki.org |#]] \
[[http://www.exemple.com|#]]

Länkar kan öppnas i nya fönster, t.ex. http://www.pmwiki.org.

Länkar kan öppnas i nya fönster, t.ex.
%newwin% http://www.pmwiki.org.

Annan formatering

Kursiv, fet, fet kursiv.

 • Notera att det är apostrofet och inte citattecken
''Kursiv'', '''fet''', 
'''''fet kursiv'''''. 

Skrivmaskin

Denna text visas
 _exakt_ som det ser
 ut i källkoden
@@Skrivmaskin@@ 
 
[@Denna text visas
 _exakt_ som det ser
 ut i källkoden@]]
 • Upphöjd text
 • Nersänkt text
 • Borttagen, genomstruken, text
 • Tillagd, understruken, text
 • stor, större, mindre, minst
* Upphöjd '^text^'
* Nersänkt '_text_'
* Borttagen, genomstruken, {-text-}
* Tillagd, understruken, {+text+}
* [+stor+], [++större++], [-mindre-], [--minst--]

Man kan ha olika färg texten .

 • Använd enbast gemener i hex (#ff7f00, inte #FF7F00)
 • De engelska namnen för färgerna gäller
Man kan ha %red% olika 
%blue% färg %green% på 
%color=#ff7f00% texten %%.

Rubriker och block

Huvudrubrik

Underrubrik

!! Huvudrubrik

!!! Underrubrik
Sidrubriken

Visas inte

 • (:title:) ger sidan en annan rubrik
(:title Enkel redigering:)
Block

All texten i detta block är lila.

 • Lila hus
 • Lila grävmaskin
 • Röd ekorre
 • Normal
>>purple<<
All texten i detta block är lila.
* Lila hus
* Lila grävmaskin
>>red<<
* Röd ekorre
>><<
* Normal