XLPageCookbook

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts of Cookbook addons into Swedish. To invoke this page, add in local/config.php file, below the current XLPage call :

 XLPage('sv','PmWikiSv.XLPageCookbook');

See also XLPage.

After local installation, it is better to remove unused addons translations from this page.

 
 ### Strings for Cookbook/MailForm
 'MFsuccess' => 'Meddelandet har skickats.',
 'MFfailure' => 'Meddelandet kunde inte skickas.',
 'MFerror' => 'Ett fel har inträffat.',
 'From:'=> 'Från:',
 'Your Address:'=> 'Din adress:',
 'Subject:'=> 'Ärende:',
 'Message:'=>'Meddelande:',
 'Send'=>'Skicka',

 ### If buttons added to GUIEdit, you may need
 'Table of content' => 'Innehållsförteckning',
 'Insert image' => 'Infoga bild',
 'MyImage.jpg' => 'MinBild.jpg',
 'Sticky note' => 'Klistrad notering',
 'Convert tabs to table' => 'Omvandla tabtecken till tabell', 

 ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 
 'Upload images' => 'Ladda upp bilder',
 'Image for' => 'Bild för',
 'Image to upload:' => 'Bild att ladda upp:',
 'Image wiki name:' => 'Bildens wikinamn:',
 'Step 1' => 'Steg 1',
 'Step 2' => 'Steg 2',
 'Image title' => 'Bildens titel',
 'Image copyright' => 'Bildens copyright',
 'Ok' => 'Ok',
 'Cancel' => 'Avbryt',
 'Image special instructions' => 'Specialla instruktioner för bilden',
 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - ogiltig filtyp</span>",
 'ULnotimage' =>
   'Filen som skickades är inte i ett tillåtet bildformat',
 'ErrNoResize' => 
   'Omskalning av bilder går inte att göra på denna server',
 'IMGResizeDone' =>
  '<br /><font color="#FF0000">+Bilden omskalad, ladda om sidan och ta bort storleksangivelsen+</font>',
 'IMGreload' => 'Om det var fel bild, ladda upp en ny',
 'in' => 'i',

 ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail
 'SearchFor' => '',
 'Include this page' => 'Inkludera denna sida',
 'Publish' => 'Publicera',
 'No pages selected' => 'Inga sidor valda',

 ### Strings for Skins/SkinConfig
 'SKNwarn' => 'Efter du klickat [Ok], ladda om sidan i din webbläsare för att se förändringarna',
 'WHOLE WIKI' => 'HELA WIKIN',
 'Text' => 'Text',
 'Left' => 'Vänster',
 'Top' => 'Toppen',
 'Left title' => 'Vänster titel',
 'Link' => 'Länk',
 'Left link' => 'Vänster länk',
 'Title' => 'Titel',
 'Option' => 'Option',
 'Commands' => 'Kommandon',
 'Footer' => 'Fotnot',
 'Header 1' => 'Rubrik 1',
 'Header 2' => 'Rubrik 2',
 'Header 3' => 'Rubrik 3',
 'Header 4' => 'Rubrik 4',
 'Top/body' => 'Topp/sida',
 'Side margin' => 'Sidmarginal',
 'Personal wiki (hide stuff)' => 'Personlig wiki (dölj saker)',
 'Recent change alternative' => '',
 'Apply to' => 'Tillämpa',
 'Save as' => 'Spara som',
 'Ok' => 'Ok',
 'Default' => 'Standardinställning',
 'Color chart' => 'Färgkarta',
 'Light color' => 'Ljus färg',
 'Existing styles' => 'Befintlig stil',
 'Font family' => 'Typsnittets familj',
 'Font size' => 'Typsnittets storlek',
 'Line height' => 'Linjehöjd',
 'Text color' => 'Textfärg',
 'Background color' => 'Bakgrundsfärg',
 'Background image' => 'Bakgrundsbild',
 'User default' => 'Standard',
 'Serif' => 'Serif',
 'Sans-serif' => 'Sans-serif',
 'Cursive' => 'Kursiv',
 'def' => 'def',
 'Creation of file failed' => 'Kunde inte skapa fil',
 'Datas saved in file' => 'Data sparades till fil',
 'Click on color to select' => 'Klicka på en färg för att välja den',

 ###Strings for Pukka skins
 'Skip to site navigation' => 'Gå till sajtnavigeringen',
 'Skip to content' => 'Gå till innehåll',
 'Back to top of content' => 'Till början av innehållet',
 'Back to the very top' => 'Till början',
 'Linked to by' => 'Länkning sker från',
 'Change Attributes' => 'Ändra egenskaper',
 'Go' => 'Sök', 
 #go is for the button in the search form
 'Home' => 'Hem',
 'XML Feed for $Group' => 'XML Feed för $Group',
 'XML Feed of All Recent Changes' => 'XML Feed för Alla Senaste Ändringar',
 'PmWiki.AboutFeeds' => '',

Notes