XLPageCookbook

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts of Cookbook addons into {language}. To invoke this page, add in local/config.php file, below the current XLPage call :

XLPage('lc','PmWikiLc.XLPageCookbook');

'Lc' being the local descriptor (e.g. 'Pt')
See also XLPageTemplate?.

After local installation, it is better to remove unused addons translations from this page.


 ### If buttons added to GUIEdit, you may need
 'Table of content' => 'Përmbledhja',
 'Underline' => 'Nënvizim',
 'Insert image' => 'Vendos pikturë',
 'MyImage.jpg' => 'PikturaIme.jpg',
 'Sticky note' => 'Shenim',
 'Convert tabs to table' => 'Ndrysho tab deri tabelë',


 ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 
 'Upload images' => 'Ngarko piktura',
 'Image for' => 'Pikturë për',
 'Image to upload:' => 'Pikturë për të ngarkuar',
 'Image wiki name:' => 'Pikturë për emrin e wiki-së',
 'Step 1' => 'Hapi 1',
 'Step 2' => 'Hapi 2',
 'Image title' => 'Titulli i pikturës',
 'Image copyright' => 'Të drejtat e pikturës',
 'Ok' => 'Në rregull',
 'Cancel' => 'Anulo',
 'Image special instructions' => 'Udhëzime te veçantë për piktura',
 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - ekstensioni i keq</span>",
 'ULnotimage' =>
   'Fil-i i derguar nuk është në një format të lejuar',
 'ErrNoResize' => 
   'Ndryshimi i dimensionëve të pikturave nuk mundësohet në servërin tend',
 'IMGResizeDone' =>
  '<br /><font color="#FF0000">+Piktura ridimensionuar, shkarko faqen dhe heq dimensionët+</font>',
 'IMGreload' => 'Nëse piktura e gabuar, ngarko një të re',
 'in' => 'në',

 ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail
 'SearchFor' => 'Kërko',
 'Include this page' => 'Përfshij këtë faqe',
 'Publish' => 'Boto',
 'No pages selected' => "S'ka asnjë faqe të selektuar",

 ### Strings for commentbox
 'Comment' => 'Koment',
 'New entry' => 'Hyrja e re',
 'Post' => 'Postim',
 'Reset' => 'Rifillo',

 ## Strings for commentboxplus
 'Please enter a comment to post' => 'Shtyp një koment për të postuar',
 'Please enter your name as author' => 'Shtyp emrin tënd si autor',
 'Please enter the code number' => 'Shtyp numrin e Kodit',
 'Entry added' => 'Hyrja u shtua',
 'New entry' => 'Hyrja e re',
 'Enter code' => 'Shtyp kodin',
 'Post' => 'Postim',
 'Reset' => 'Rifillo',
 'Comment added' => 'Komenti u shtua',
 'Add Comment' => 'Shto nje Koment',
 'Sign as Author' => 'Firmos si Autor',

 ### Strings for FixFlow, Gemini or Triad skins
 'Source' => 'Teksti baz',
 'Backlinks' => 'Vetë-Lidhje',
 'List Group' => 'Listo Grupin',
 'Group Attributes' => 'Atribute e Grupit',
 'Editing' => 'Redaktimi',
 'Search Site' => 'Kërko në Sajt',
 'Go' => 'Shko',
 'Big View' => 'Pamje e Madhe',
 'Normal View' => 'Pamje Normale',
 'Text Size' => 'Madhësia e Tekstit',
 'bigger' => 'Më e madhe',
 'default' => 'Normale',
 'smaller' => 'Më e vogël'
 'Hide' => 'Fshije',
 'Show' => 'Tregoje',

 ### Strings for TotalCounter recipe
 'statistics' => 'statistika',
 'Page views' => 'Pamjet e faqes',
 'Pages' => 'Faqet',
 'Percent' => 'Përqindja',
 'Count' => 'Numër',
 'Users' => 'Përdoruesit',
 'Languages' => 'Gjuhët',
 'Browsers' => 'Brauzërit',
 'Operating systems' => 'Sistemet operimi',
 'Referers' => 'Referuesit',
 'Locations' => 'Vendet',
 'Web bots' => 'Robote web-i',

 ###