Главен указател за форматиране

Тази страница на английски.

Тази страница съдържа кратко представяне на най-често използваните форматирания на текст. Следвайте хипервръзките в отделните раздели, за повече подробности.

Хипервръзки

Вижте: Хипервръзки

...

Форматиране на букви/символи

''emphasized''
'''strong'''
'''''strong emphasis'''''
@@monospaced@@
[-small-], [--smaller--]
[+big+], [++bigger++]
'-small-', '+big+'
'^superscript^', '_subscript_'
{+inserted+} (underscore)
{-deleted-} (strikethrough)
[@escaped code@]
[=escaped text=]

Моля, помогнете за превода на останалото!