Jw

staat voor Jan Willem. Ik doe een beetje vertaling van de documentatie naar het Nederlands.

stands for Jan Willem. I'm translating documentation into dutch. This to learn about PmWiki and PHP in the process

-jw-