StateOfTranslation

Ta stran je namenjena temu, da se ima pregled čez celotno prevajanje sistema PmWiki v Slovenščino. Ker pa je Wiki dokument zelo dinamičen je nemogoče, da je v celoti preveden.

V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje strani v Angleščini in v Slovenščini, s katero si pomagamo posodabljati in iskati strani. Tabela bazira na osnovni instalacije PmWiki 2.0.

Delo: V prvem stolpcu je opisano delo katerega je potrebno še opraviti.

  • P : stran v celoti za prevesti
  • D : prevod za dokončati
  • S : Spremembe: popravljanje sprememb

Stanje: V drugem stolpcu je prikazano kdo ima dostop do strani.

  • U : Uporabnik Wiki
  • A : Administrator, z Wiki strani
  • S : Sistem, potreba po FTP dostopu

English: Tretji stolpec vsebuje Angleška imena za strani.

Slovensko: Četrti stolpec vsebuje imena strani prevedenih v Slovenščino. Strani označene z Syst.(strani sistema) morajo imeti originalno ime, ker jih potrebuje PmWiki.

Kdo: Peti stolpec pa vsebuje ime prevajalca. Kdor je zainteresiran pri sodelovanju v prevodu pa lahko doda svoje ime in datum pričetka prevajanja tako da se ne dela dvojnega dela.

DeloStanjeEnglishSlovensko (PmWikiSi)Kdo
PUMain.WhyANewMajorVersion??  
PUMain.WikiSandbox  
PUMain.SearchWiki  
PSPmWiki.AcceptPathInfo  
PUPmWiki.AdvancedTables 
PUPmWiki.Audiences  
PSPmWiki.AuthorTracking  
PSPmWiki.AvailableActions  
PUPmWiki.BasicEditing 
PSPmWiki.BasicVariables  
PSPmWiki.ChangeLog  
PUPmWiki.ChangesFromPmWiki1  
PUPmWiki.ConditionalMarkup  
PUPmWiki.Contributors  
PUPmWiki.CreatingNewPages 
PSPmWiki.CustomInterMap  
PUPmWiki.CustomMarkup  
PUPmWiki.CustomWikiStyles  
PUPmWiki.DeletingPages 
PUPmWiki.DesignNotes  
PUPmWiki.Directives? 
PUPmWiki.DocumentationIndex 
SSPmWiki.EditQuickReferenceEditQuickReference - Syst.Gigen
PSPmWiki.EditVariables  
PUPmWiki.GroupHeader  
PUPmWiki.ImagesInWikiPages 
PSPmWiki.InitialSetupTasks  
PSPmWiki.Installation  
PUPmWiki.InterMap 
PUPmWiki.Internationalizations  
PSPmWiki.LayoutBasics  
PSPmWiki.LayoutVariables  
PSPmWiki.LinkVariables  
PUPmWiki.Links 
PSPmWiki.LocalCustomizations  
PSPmWiki.MailPosts  
PUPmWiki.MailingLists  
PAPmWiki.MarkupDirectiveAlternatives  
PUPmWiki.MarkupMasterIndex  
PSPmWiki.OtherVariables  
PUPmWiki.PageHistory  
PAPmWiki.Passwords  
PUPmWiki.PatrickMichaud 
PSPmWiki.PerGroupCustomizations  
PUPmWiki.PmWiki  
PUPmWiki.PmWikiPhilosophy  
PUPmWiki.RecentChangesSyst.(autogenerated) 
PSPmWiki.RefCount  
PSPmWiki.ReleaseNotes  
PUPmWiki.SimpleTables 
PUPmWiki.SimpleTables2 
PUPmWiki.SpecialMarkup  
PUPmWiki.TextFormattingRules 
PUPmWiki.TipsForEditing  
PSPmWiki.Upgrades  
PSPmWiki.UpgradingFromPmWiki1  
PUPmWiki.Uploads 
PUPmWiki.UploadsAdmin 
PSPmWiki.UploadQuickReferenceUploadQuickReference - Syst. 
PSPmWiki.UploadVariables 
PUPmWiki.UsingCategories  
PSPmWiki.Variables  
PUPmWiki.WebHosts  
PUPmWiki.WikiAdministrator  
PUPmWiki.WikiGroup[
PUPmWiki.WikiSandbox  
PUPmWiki.WikiStructure 
PUPmWiki.WikiStylesStiliWiki 
PUPmWiki.WikiStyleExamples 
PUPmWiki.WikiTrails  
PUPmWiki.WikiWikiWeb  
PUPmWiki.WikiWord  
PUPmWiki.WikiWords  
PALocalization.XLPageTemplateXLPage - Syst.Gigen
PSLocalization.SampleConfigFileLocalization  
PSLocalization.TerminologyTemplate  

<< | DocumentationIndex | >>

Ta stran ima morda novejšo različico na pmwiki.org: PmWiki:StateOfTranslation?, in pogovorno stran: PmWiki:StateOfTranslation-Talk?.