Περιμένω

Greek: αβψδεφγηιξκλ

Armenian: աբգդֆքհճկլ

Hebrew: אַבצדעפֿגהיײקל

Arabic: ابصدعفجهغىكل