Ndryshimet të Fundit - Kërko:

PmWiki

pmwiki.org

PmWikiSq

PmWiki është një sistem bazuar me konceptin "wiki" që përdoret per bashkë-krijimin dhe bashkë-mbarëvajtjen e web-sajtëve.

Softuari shkruhet në PHP, dhe është gate të përdoret falas dhe lirisht me General Public License (Liçensa Publike te Pergjithshme) dhe mund të shkarkohet nga http://pmwiki.org/pub/pmwiki/. Ky sajt ka verzionin pmwiki-2.2.95. Dokumentat për PmWiki gjendet në indeksin e dokumentacionit.

PmWiki është një mark zyrtarisht të regjistruar nga Patrick R. Michaud.

Redakto - Histori - Printo - Ndryshimet të Fundit - Kërko
Faqja u ndryshua për herë të fundit në 10-09-2011 11:36 CET